Part 21 Subpart F - Gyártás Eseti Engedély alapján


A 748/2012/EU rendelet I. Melléklet (Part 21) F Alrésze értelmében Gyártó Szervezet Eseti Engedély (Letter of Agreement, EASA Form 65) adható ki az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által kiadott vagy elfogadott típus alkalmassági bizonyítvánnyal (type certificate) rendelkező légi járművek, repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések gyártásával foglalkozó azon szervezetek részére, melyek nem rendelkeznek ugyanezen rendelet G Alrésze szerinti Gyártó Szervezet Jóváhagyási Bizonyítvánnyal, valamint gyártási tevékenységük kis darabszámra és egyszerű technológiára korlátozódik.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által kiadott vagy elfogadott típus alkalmassági bizonyítvánnyal (type certificate) rendelkező légi járművek listája elérhető itt:

https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/aviation-domain/aircraft-products?page=products-certification

Jogszabályi háttér

A légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légi alkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 748/2012/EU rendelet I. Melléklet (Part 21) F Alrész 21.A.121 – 21.A.130 pontjai.

Az eljárás menete

Alapvető feltételek

A jóváhagyás kiadását magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes, vagy Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy (szervezet) kérelmezheti a Légügyi Hivataltól.

A Part 21 F Alrész szerinti engedély az alábbi esetekben kerülhet kiadásra:

 • ha a sorozatgyártásra vonatkozó jóváhagyás kiadása nem helyénvaló, mert
 • a gyártási tevékenység kis darabszámra és/vagy időszakos termelésre korlátozódik
 • a kérelmező egyszerű technológiát alkalmaz, amely a gyártási folyamatban hatékony ellenőrzéseket tesz lehetővé
 • a kérelmező szervezete kisméretű (10 fő vagy az alatti létszám)
 • ha a sorozatgyártásra vonatkozó jóváhagyás kiadásáig tartó átmeneti időszakban már gyártási tevékenységet kíván végezni a kérelmező

Kérelem

EASA Form 60
Légügyi Szakterület    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2014.07.21.

Útmutató a kérelem kitöltéséhez

1. mező

A kérelmező nevének megadása. Abban az esetben, ha a kérelmező jogi személy, a nevét úgy kell megadni, ahogyan az a cégbírósági bejegyzésben szerepel.

2. mező

A vállalat köznapi megnevezése, amennyiben az eltér az 1. mezőben megadott névtől. A vállalat logóját – ha van – szintén itt lehet feltüntetni.

3. mező

Az összes olyan telephely felsorolása, ahol gyártási tevékenységet kívánnak folytatni. Csak azon helyszíneket kell megadni, amelyek a kérelmező közvetlen felügyelete alatt állnak.

4. mező

Ebben a részben kell megadni a 3. mezőben feltüntetett telephelyeken folytatni kívánt tevékenységek részletes adatait. Az "Azonosítás" rész tartalmazza az előállítani kívánt légi járművek, egyéb repüléstechnikai termékek, alkatrészek vagy berendezések megnevezését, míg a "Lejárat" rész a tevékenységgel kapcsolatos korlátozás minden információját tartalmazza, mint például a legyártani tervezett darabszámot vagy a gyártási tevékenységek befejezésének tervezett időpontját.

5. mező

Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező megfelel a 21.A.124(b) pont szerinti feltételeknek, azaz a Part 21 G Alrész szerinti sorozatgyártásra vonatkozó jóváhagyás kiadása nem lenne helyénvaló, vagy a sorozatgyártásra vonatkozó jóváhagyás kiadásáig szükség van a gyártási tevékenység végzésére a Part 21 F Alrész szerint.

6. mező

A 21.A.122 pont szerinti feltételeknek való megfelelés igazolásaként ismertetni kell azt, hogy a kérelmező milyen módon biztosítja, hogy a legyártandó termék, alkatrész vagy berendezés tervadatai rendelkezésre állnak a kérelmező számára. (A kérelmező rendelkezhet saját tervadatokkal, vagy megállapodást köthet a tervadatokat birtokoló tervező szervezettel.) Elegendő a vonatkozó dokumentumra történő hivatkozás is.

7. mező

Fel kell tüntetni a személyzet létszámát, a jóváhagyás kezdeti kiadása esetében pedig a jóváhagyás által lefedett tevékenységek ellátásához szükséges tervezett létszámot. A létszámba bele értendő a kapcsolódó adminisztratív feladatokat ellátó személyek száma is.

8. mező

Meg kell adni a kérelmet aláíró személy nevét, aki ténylegesen jogosult a kérelem benyújtására.

Milyen dokumentumokat kell benyújtani az EASA Form 60 nyomtatvánnyal egyidejűleg?
 • a gyártás-ellenőrzési rendszer kézikönyvének legalább a tartalomjegyzéke. (A kézikönyvet a 21.A.125A(b) pont és a GM No. 1 to 21.A.125A(b) szerint kell megalkotni.)
 • jogi személy esetén a Cégbírósági bejegyzés hiteles másolata a cég, tevékenységének, telephelyének és tisztségviselőinek adataival
 • jogi személy esetén a cég vezető személyeinek aláírási címpéldánya
 • jogi személy esetén a területileg illetékes adóhatóság igazolása arról, hogy a cég köztartozástól mentes
 • a tervezett gyártási tevékenység helyszínére vonatkozó földhivatali tulajdonlap és egyéb, az ingatlan(ok) használati jellegét (pl. bérleti viszony) bizonyító szerződések másolata
 • együttműködési megállapodás a kérelmező és egy jóváhagyott tervező szervezet között a 21.A.122(b) pont szerint, a gyártani szándékozott termék tervadatainak biztosítása céljából
 • az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 2. melléklet szerint az illetékes önkormányzat által kiállított, a tervezett gyártási tevékenység helyszínére vonatkozó telepengedély másolata
 • a megfelelő eljárási díjbefizetésének igazolása

Eljárási díj

A hatályos, hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI.20.) GKM rendelet szerint vonatkozó díjtételek: 1 - 10.

Hatósági eljárás Díj
Ejtőernyő, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb légijárművek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijárműtípusonként 74 000 Ft
736 kW teljesítmény alatti egyhajtóműves légijárművek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijárműtípusonként 120 000 Ft
736 kW teljesítmény feletti egyhajtóműves légijárművek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijárműtípusonként 147 000 Ft
Gázturbinás és többhajtóműves 5700 kg vagy ez alatti felszálló tömegű légijárművek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijárműtípusonként 182 000 Ft
27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti felszálló tömegű légijárművek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijárműtípusonként 223 000 Ft
27 000 kg feletti felszálló tömegű légijárművek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijárműtípusonként 279 000 Ft
Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése, kiterjesztése a kevesebb, mint 50 alkatrészt magában foglaló egység esetében 74 000 Ft
Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése, kiterjesztése a legalább 50 alkatrészt meghaladó egység esetében 84 000 Ft
Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése, kiterjesztése különleges egységek esetében 93 000 Ft
Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése komplex rendszerek esetében 102 000 Ft

 

Az engedély érvényessége

Az Eseti Engedély határozott érvényességi idővel kerül kiadásra, időbeli érvényessége nem haladhatja meg az 1 évet.