Part 21 Subpart G - Gyártás Gyártó Szervezet Jóváhagyása (POA) alapján


A 748/2012/EU rendelet I. Melléklet (Part 21) G Alrésze értelmében Gyártó Szervezet Jóváhagyási Bizonyítvány (POA, EASA Form 55) adható ki az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által kiadott vagy elfogadott típus alkalmassági bizonyítvánnyal (typecertificate) rendelkező légi járművek, repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések sorozatgyártásával foglalkozó szervezetek részére.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által kiadott vagy elfogadott típus alkalmassági bizonyítvánnyal (typecertificate) rendelkező légi járművek listája elérhető itt:

https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/aviation-domain/aircraft-products?page=products-certification

Jogszabályi háttér

A légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légi alkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 748/2012/EU rendelet I. Melléklet (Part 21) G Alrész 21.A.131 – 21.A.165 pontjai.

Az eljárás menete

Alapvető feltételek

A jóváhagyás kiadását magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes, vagy Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy (szervezet) kérelmezheti a Légügyi Hivataltól.

A Part 21 G Alrész szerinti engedély az alábbi esetekben kerülhet kiadásra:

 • ha indokolt a sorozatgyártásra vonatkozó jóváhagyás egy légi jármű, repüléstechnikai termék, alkatrész vagy berendezés típustervnek megfelelő gyártására, továbbá
 • ha a kérelmező rendelkezik a gyártani szándékozott légi jármű, repüléstechnikai termék, alkatrész vagy berendezés jóváhagyott típustervével vagy kérelmezte annak jóváhagyását az EASA-tól, vagy
 • ha a kérelmező a gyártani szándékozott légi jármű, repüléstechnikai termék, alkatrész vagy berendezés típustervének tulajdonosával (typecertificateholder) történt megfelelő megállapodás révén biztosította a gyártás és a tervezés kielégítő összehangolását.

Kérelem

EASA Form 50
Légügyi Szakterület    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2014.07.21.

Útmutató a kérelem kitöltéséhez

1. mező

A kérelmező nevének megadása. Abban az esetben, ha a kérelmező jogi személy, a nevét úgy kell megadni, ahogyan az a cégbírósági bejegyzésben szerepel.

2. mező

A vállalat köznapi megnevezése, amennyiben az eltér az 1. mezőben megadott névtől. A vállalat logóját – ha van – szintén itt lehet feltüntetni.

3. mező

Az összes olyan telephely felsorolása, ahol gyártási tevékenységet kívánnak folytatni. Csak azon helyszíneket kell megadni, amelyek a kérelmező közvetlen felügyelete alatt állnak.

4. mező

Ebben a részben kell megadni a 3. mezőben feltüntetett telephelyeken folytatni kívánt tevékenységek részletes adatait. Az "Azonosítás" rész tartalmazza az előállítani kívánt légi járművek, egyéb repüléstechnikai termékek, alkatrészek vagy berendezések megnevezését.

A"Jóváhagyás köre" rész a 21.A.151 pontnak megfelelően a szándékozott tevékenységek körét tartalmazza általános felsorolásként. Emellett ki kell tölteni a nyomtatvány második oldalán található táblázatot a szándékozott tevékenységi köröknek megfelelő termékek pontos feltüntetésével.

A "Kiváltságok jellegei" rész a 21.A.163 (b)-(d) pontok szerint igényelt kiváltságok felsorolását tartalmazza.

5. mező

Ez a rész tartalmazza a szervezet rövid, összefoglaló leírását a Gyártó Szervezet Kézikönyvének (Production Organisation Exposition - POE) megnevezésével egyetemben, beleértve a szervezeti felépítést, feladatokat és felelősségi köröket.

6. mező

A 21.A.133 (b) és (c) pont szerinti feltételeknek való megfelelés igazolásaként ismertetni kell azt, hogy a kérelmező milyen módon biztosítja, hogy a gyártani szándékozott légi jármű, repüléstechnikai termék, alkatrész vagy berendezés tervadatai rendelkezésre állnak a kérelmező számára. (A kérelmező rendelkezhet saját tervadatokkal, vagy megállapodást köthet a tervadatokat tulajdonló tervező szervezettel (Design Organisation - DOA. Elfogadott a megállapodás részleteit tartalmazó dokumentumra történő hivatkozás is.)

7. mező

Fel kell tüntetni a személyzet létszámát, a jóváhagyás kezdeti kiadása esetében pedig a jóváhagyás által lefedett tevékenységek ellátásához szükséges tervezett létszámot. A létszámba bele értendő a kapcsolódó adminisztratív feladatokat ellátó személyek száma is.

8. mező

Meg kell adni a szándékozott felelős vezető nevét és a szervezetben betöltött pozícióját.

Milyen dokumentumokat kell benyújtani az EASA Form 50 nyomtatvánnyal egyidejűleg?
 • a Gyártó Szervezet Kézikönyvének (Production Organisation Exposition - POE) legalább a tartalomjegyzéke. (A kézikönyvet a 21.A.143 pont szerint kell megalkotni.)
 • jogi személy esetén a Cégbírósági bejegyzés hiteles másolata a cég, tevékenységének, telephelyének és tisztségviselőinek adataival
 • jogi személy esetén a cég vezető személyeinek aláírási címpéldánya. (A 21.A.145(c) pont szerinti vezető személyek hatósági jóváhagyásához szükséges EASA Form 4 nyomtatványokat nem szükséges a kérelemmel együtt benyújtani, ellenőrzésükre az engedélyezési eljárás későbbi szakaszában kerül sor. Az egyszemélyi felelős vezető számára (Ügyvezető, Accountable manager) nem kell EASA Form 4 nyomtatványt beadni.)
 • jogi személy esetén a területileg illetékes adóhatóság igazolása arról, hogy a cég köztartozástól mentes
 • a tervezett gyártási tevékenység helyszínére vonatkozó földhivatali tulajdonlap és egyéb, az ingatlan(ok) használati jellegét (pl. bérleti viszony) bizonyító szerződések másolata
 • együttműködési megállapodás a kérelmező és egy jóváhagyott tervező szervezet között a 21.A.133 pont szerint, a gyártani szándékozott termék tervadatainak biztosítása céljából
 • az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 2. melléklet szerint az illetékes önkormányzat által kiállított, a tervezett gyártási tevékenység helyszínére vonatkozó telepengedély másolata
 • a megfelelő eljárási díjbefizetésének igazolása

Eljárási díj

A hatályos, hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI.20.) GKM rendelet szerint vonatkozó díjtételek: 1 - 10.

Hatósági eljárás Díj
Ejtőernyő, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgép és levegőnél könnyebb légijárművek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijárműtípusonként 74 000 Ft
736 kW teljesítmény alatti egyhajtóműves légijárművek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijárműtípusonként 120 000 Ft
736 kW teljesítmény feletti egyhajtóműves légijárművek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijárműtípusonként 147 000 Ft
Gázturbinás és többhajtóműves 5700 kg vagy ez alatti felszálló tömegű légijárművek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijárműtípusonként 182 000 Ft
27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti felszálló tömegű légijárművek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijárműtípusonként 223 000 Ft
27 000 kg feletti felszálló tömegű légijárművek gyártó tevékenységének engedélyezése vagy tevékenységi körének kiterjesztése, légijárműtípusonként 279 000 Ft
Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése, kiterjesztése a kevesebb, mint 50 alkatrészt magában foglaló egység esetében 74 000 Ft
Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése, kiterjesztése a legalább 50 alkatrészt meghaladó egység esetében 84 000 Ft
Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése, kiterjesztése különleges egységek esetében 93 000 Ft
Légijármű berendezés és alkatrész gyártásának, összeszerelésének engedélyezése komplex rendszerek esetében 102 000 Ft

 

A jóváhagyás érvényessége

A jóváhagyás határozatlan érvényességi idővel kerül kiadásra és mindaddig érvényben marad, amíg az illetékes hatóság folyamatos felügyelete keretében a szervezet megfelel a vonatkozó követelményeknek.