Part-FCL szakszolgálati engedélyek, Part-CC légiutas-kísérő tanúsítványok


A Part-FCL szerint kiadható repülőgép, helikopter, léghajó, ballon, vitorlázó repülőgép pilóta szakszolgálati engedélyeket, illetve a Part-CC szerint kiadható légiutas-kísérő tanúsítványokat a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet, a módosításáról szóló 290/2012 EU, 245/2014 EU és 2015/445 rendelet szabályozza.

A légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjait a 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet tartalmazza.

ICAO függelék a szakszolgálati engedélyek automatikus validálásáról
ICAO attachment to automatically validate licences

Az a pilóta, aki egy, a hajózószemélyzeti szakszolgálati engedélyét kiadó tagállamtól eltérő tagállamban lajstromozott légi járművön szándékozik az Unió területén kívül repülni, köteles nyomtatott vagy elektronikus formában magánál tartani az ICAO-függelék legfrissebb kiadását, amely tartalmazza az engedélyek automatikus érvényesítését elismerő megállapodás ICAO nyilvántartási számára való utalást, valamint a megállapodásban részes államok jegyzékét. Az ICAO-függelék letölthető az alábbi linkről.

A pilot intending to fly outside Union territory on an aircraft registered in a Member State other than the one that issued the flight crew licence shall carry, in print or in electronic format, the latest issue of the ICAO attachment, which includes a reference to the ICAO registration number of the agreement that recognises the automatic validation of licences, as well as the list of States which are party to this agreement. The ICAO attachment can be downloaded on the link below.

216/2008/EK rendelet 14. cikke szerinti mentességek
Exemptions in accordance with Article 14. of EC Regulation 216/2008

A nyomtatványok kézi kitöltése esetén kérjük, hogy minden esetben nyomtatott, olvasható betűkkel írjon!

 

 

Repülőgéphez (Aeroplane) kapcsolódó kérelmek

LA-01
Kérelem REPÜLŐGÉP pilóta szakszolgálati engedélyhez/ jogosításhoz / tanúsításhoz
NR-01.PDF
NR-01_Kérelem REPÜLŐGÉP éjszakai jogosításhoz

Vitorlázó repülőgéphez (GLIDER) kapcsolódó kérelmek

NC-03
Vitorlázó repülőgép pilóta szakszolgálati engedély konvertálási kérelem
LA-03
Kérelem VITORLÁZÓREPÜLŐGÉP pilóta szakszolgálati engedélyhez / jogosításhoz / tanúsításhoz
FORM_7.GLIDER_20131007.PDF
Vitorlázó-repülőgép repülés-vizsgáztatói felhatalmazás (FE(G)) és újraengedélyezési kérelem

Helikopterhez kapcsolódó kérelmek

LA-02
Kérelem HELIKOPTER pilóta szakszolgálati engedélyhez / jogosításhoz / tanúsításhoz
NR-02.PDF
NR-02_Kérelem HELIKOPTER éjszakai jogosításhoz

Légiutas-kísérők

Ballonhoz kapcsolódó kérelmek

NC-07
Kérelem nemzeti BALLON pilóta szakszolgálati engedély konvertálásához
LA-07
Kérelem BALLON pilóta szakszolgálati engedélyhez / jogosításhoz / tanúsításhoz

Egyéb kapcsolódó nyomtatványok

CL-01_KÉRELEM KONVERTÁLÁS-REPÜLŐGÉP_APPLICATION CONVERSION-AIRCRAFT_FINAL-V02JAN2018
CL-01 REPÜLŐGÉP pilóta szakszolgálati engedély, jogosítás konvertálása / Conversion of AEROPLANE pilot licence, rating
CL-02_KÉRELEM KONVERTÁLÁS-HELIKOPTER_APPLICATION CONVERSION-HELICOPTER_FINAL-V02JAN2018
CL-02 HELIKOPTER pilóta szakszolgálati engedély, jogosítás konvertálása / Conversion of HELICOPTER pilot licence, rating
CL-03 KÉRELEM KONVERTÁLÁS-VITORLÁZÓREPÜLŐGÉP SAILPLANE.PDF
CL-03 VITORLÁZÓREPÜLŐGÉP pilóta szakszolgálati engedély, jogosítás konvertálása / Conversion of SAILPLANE pilot licence, rating
CL-07 KÉRELEM KONVERTÁLÁS-BALLON BALLOON.PDF
CL-07 BALLON pilóta szakszolgálati engedély, jogosítás konvertálása / Conversion of BALLOON pilot licence, rating
EL-0X_KÉRELEM BEJEGYZÉS_ELP-HLP-CPL-ATPL_FINAL-V19DEC2017
EL-0X_Pilóta szakszolgálati engedélybe történő BEJEGYZÉS kérelem
FORM-1-ICAO-TO-FCL CONVERSION-AEROPLANE FINAL V08012018.PDF
Lejárt nemzeti (ICAO) REPÜLŐGÉP pilóta szakszolgálati engedély konvertálása / Conversion of national (ICAO) AEROPLANE pilot licence
FORM-1-ICAO-TO-FCL CONVERSION-HELICOPTER FINAL V08012018.PDF
Lejárt nemzeti (ICAO) HELIKOPTER pilóta szakszolgálati engedély konvertálása / Conversion of national (ICAO) HELICOPTER pilot licence
TL-01_KÉRELEM TRANSZFER-REPÜLŐGÉP_APPLICATION TRANSFER-AIRCRAFT_FINAL-V09JAN2018
TL-01_Kérelem egy EASA tagállam által kiadott REPÜLŐGÉP pilóta szakszolgálati engedély átigazoltatásához
TL-02_KÉRELEM TRANSZFER-HELIKOPTER_APPLICATION TRANSFER-HELICOPTER_FINAL-V09JAN2018
TL-02_Kérelem egy EASA tagállam által kiadott HELIKOPTER pilóta szakszolgálati engedély átigazoltatásához
TL-03 KÉRELEM TRANSZFER-VITORLÁZÓREPÜLŐGÉP APPLICATION TRANSFER-SAILPLANE 14052018.PDF
TL-03_Kérelem egy EASA tagállam által kiadott VITORLÁZÓREPÜLŐGÉP pilóta szakszolgálati engedély átigazoltatásához
TL-07 KÉRELEM TRANSZFER-BALLON APPLICATION TRANSFER-BALLOON 14052018.PDF
TL-07_Kérelem egy EASA tagállam által kiadott BALLON pilóta szakszolgálati engedély átigazoltatásához
VA-01_KÉRELEM VALIDÁCIÓ-REPÜLŐGÉP_APPLICATION VALIDATION-AIRCRAFT_FINAL-V02JAN2018
VA-01_Kérelem egy harmadik ország által kiadott REPÜLŐGÉP pilóta szakszolgálati engedély érvényesítéséhez
VA-02_KÉRELEM VALIDÁCIÓ-HELIKOPTER_APPLICATION VALIDATION-HELICOPTER_FINAL-V02JAN2018
VA-02_Kérelem egy harmadik ország által kiadott HELIKOPTER pilóta szakszolgálati engedély érvényesítéséhez
VE-0X_KÉRELEM VERIFIKÁCIÓ_VERIFICATION_FINAL-V20DEC2017
VE-0X_Kérelem VERIFIKÁCIÓ kiadásához