Part-M Subpart F - Karbantartó szervezet


A 1321/2014/EU rendelet I. Melléklete (Part-M) F Alrészének értelmében Karbantartó Szervezet Jóváhagyási Bizonyítvány (EASA Form 3) adható ki az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által kiadott vagy elfogadott típus alkalmassági bizonyítvánnyal (type certificate) rendelkező légi járművek és komponenseinek karbantartásával foglalkozó szervezetek részére abban az esetben, ha a végezni kívánt tevékenység 5700 kg maximális felszálló tömeg alatti, nem kereskedelmi célú légi szállítást végző légi járművekre vonatkozik.

A jóváhagyott karbantartó szervezetek jegyzékét a Hirdetmények között teszi közzé a hatóság.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által kiadott vagy elfogadott típus alkalmassági bizonyítvánnyal (type certificate) rendelkező légi járművek listája elérhető itt:

https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/aviation-domain/aircraft-products?page=products-certification

Jogszabályi háttér

A légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló 1321/2014/EU rendeletI. Melléklet (Part-M) M.A.601 – M.A.619 pontjai.

Az eljárás menete

Alapvető feltételek

A jóváhagyás kiadását magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes, vagy Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy (szervezet) kérelmezheti a Légügyi Hivataltól.

Kérelem

Útmutató a kérelem kitöltéséhez

Fejléc

A nyomtatvánnyal kérelmezhető működési fajták közül aPart-M Subpart F szerinti karbantartásmegjelölése, valamint annak megadása, hogy a kérelem a megjelölt működési fajta szerinti engedély első megszerzésére vagy egy meglévő engedély módosítására irányul.

1. mező

A kérelmező nevének megadása. Abban az esetben, ha a kérelmező jogi személy, a nevét úgy kell megadni, ahogyan az a cégbírósági bejegyzésben szerepel.

2. mező

A vállalat kereskedelmi megnevezése, amennyiben az eltér az 1. mezőben megadott névtől.

3. mező

Az összes olyan telephely felsorolása, ahol a karbantartási tevékenységet végezni kívánják. Csak azon helyszíneket kell megadni, amelyek a kérelmező közvetlen felügyelete alatt állnak.

4. mező

A vállalat elérhetőségeinek feltüntetése.

5. mező

A Part-M Subpart F szerinti karbantartó szervezet engedélyében szerepeltetni kívánt jogosítás kategóriák és az azoknak megfelelő légi jármű, alkatrész vagy berendezés típusok összefoglalása.

A jogosítás kategóriák szerinti pontos bejegyzések megadásához a 2. oldalon található táblázatot kell kitölteni. (Mintaként a 3. oldalon lévő táblázat használható. Megjegyzés: a táblázat „Hangárkarb." és „Forg. karb." rovatait a Part-M Subpart F esetében nem kell kitölteni.)

Az engedély első megszerzésére irányuló kérelem esetén az összes igényelt jogosítás kategóriát/típustmeg kell adni. Egy már meglévő engedély módosítására irányuló kérelem esetén elegendő a tervezett változással érintett jogosítás kategóriák/típusok megnevezése (engedély kibővítése kategóriával/típussal, vagy szűkítése egy kategória/típus törlésével).

6. mező

A tervezett felelős vezető nevének és a szervezetben betöltött pozíciójának megadása. Meglévő engedély módosítása esetén értelemszerűen a munkában álló felelős vezető adatait kell feltüntetni.

7. mező

A 6. mező szerinti felelős vezető aláírása.

8. mező

A nyomtatvány kitöltésének helyszíne.

9. mező

A nyomtatvány kitöltésének dátuma.

Milyen dokumentumokat kell benyújtani az EASA Form 2 nyomtatvánnyal egyidejűleg?
  • Karbantartó Szervezet Kézikönyv (MOM) magyar, angol vagy angol/magyar nyelven.(A kézikönyvet az M.A.604szerint kell megalkotni.)
  • jogi személy esetén a Cégbírósági bejegyzés hiteles másolata a cég, tevékenységének, telephelyének és tisztségviselőinek adataival
  • jogi személy esetén a cég vezető személyeinek aláírási címpéldánya
  • EASA Form 4 nyomtatványok és az AMC M.A.606 (c) pont szerintielméleti/gyakorlati ismereti/tapasztalati követelmények teljesítésének igazolására szolgáló dokumentumok az M.A.606 (a) és (b) szerinti vezető beosztású személyekre
  • jogi személy esetén a területileg illetékes adóhatóság igazolása arról, hogy a cég köztartozástól mentes
  • a tervezett tevékenység helyszínére vonatkozó földhivatali tulajdonlap és egyéb, az ingatlan(ok) használati jellegét (pl. bérleti viszony) bizonyító szerződések másolata
  • alvállalkozásba adott feladatok ellátására vonatkozó alvállalkozói szerződés(ek)
  • egyéb partnerekkel kötött szerződés(ek)
  • a megfelelő eljárási díjbefizetésének igazolása

Eljárási díj

A hatályos, hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI.20.) GKM rendelet szerint vonatkozó díjtételek: 25 - 64.

Hatósági eljárás Díj
Ejtőernyő, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgépet és levegőnél könnyebb légijárműveket, hajtóműveiket és azok berendezéseit karbantartó szervezet tevékenységének minősítése és engedélyezése 46 000 Ft
Ejtőernyő, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgépet és levegőnél könnyebb légijárműveket, hajtóműveiket és azok berendezéseit karbantartó szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja 14 000 Ft
Ejtőernyő, ultralight (mikrolight), vitorlázó repülőgépet és levegőnél könnyebb légijárműveket, hajtóműveiket és azok berendezéseit karbantartó szervezet tevékenységének kiterjesztése és érvényességi idejének meghosszabbítása 30 000 Ft
5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű nem kereskedelmi tevékenységet végző légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet tevékenységének engedélyezése egy típusra 75 000 Ft
5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű nem kereskedelmi tevékenységet végző légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet tevékenységének kiterjesztése típusonként 61 000 Ft
5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű nem kereskedelmi tevékenységet végző légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja 23 000 Ft
5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű nem kereskedelmi tevékenységet végző légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet engedélye érvényességi idejének meghosszabbítása 46 000 Ft
5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű kereskedelmi tevékenységet végző légijárművek vagy többhajtóműves helikopterek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet tevékenységének engedélyezése egy típusra 71 000 Ft
5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű kereskedelmi tevékenységet végző légijárművek vagy többhajtóműves helikopterek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet tevékenységének kiterjesztése típusonként 61 000 Ft
5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű kereskedelmi tevékenységet végző légijárművek vagy többhajtóműves helikopterek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja 23 000 Ft
5700 kg vagy ez alatti, de 750 kg feletti maximális felszálló tömegű kereskedelmi tevékenységet végző légijárművek vagy többhajtóműves helikopterek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet engedélye érvényességének meghosszabbítása 46 000 Ft
27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet tevékenységének engedélyezése egy típusra 276 000 Ft
27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet tevékenységének kiterjesztése típusonként 267 000 Ft
27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja 96 000 Ft
27 000 kg vagy ez alatti, de 5700 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet engedélye érvényességének meghosszabbítása 193 000 Ft
27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet tevékenységének engedélyezése egy típusra 461 000 Ft
27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet tevékenységének kiterjesztése típusonként 267 000 Ft
27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja 133 000 Ft
27 000 kg feletti maximális felszálló tömegű légijárművek forgalmi és/vagy alapkarbantartását végző szervezet engedélye érvényességének meghosszabbítása 267 000 Ft
Légijárművek gázturbinás hajtóművének karbantartását végző szervezet tevékenységének engedélyezése egy hajtóműtípusra 304 000 Ft
Légijárművek gázturbinás hajtóművének karbantartását végző szervezet tevékenységének kiterjesztése típusonként 304 000 Ft
Légijárművek gázturbinás hajtóművének karbantartását végző szervezet engedélye érvényességének meghosszabbítása 322 000 Ft
Légijárművek gázturbinás hajtóművének karbantartását végző szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja 161 000 Ft
Légijárművek dugattyús hajtóművének karbantartását végző szervezet tevékenységének engedélyezése egy hajtóműtípusra 55 000 Ft
Légijárművek dugattyús hajtóművének karbantartását végző szervezet tevékenységének kiterjesztése típusonként 46 000 Ft
Légijárművek dugattyús hajtóművének karbantartását végző szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja 23 000 Ft
Légijárművek dugattyús hajtóművének karbantartását végző szervezet engedélye érvényességének meghosszabbítása 46 000 Ft
Légijárművek segédhajtóművének karbantartását végző szervezet tevékenységének engedélyezése segédhajtómű-típusonként 83 000 Ft
Légijárművek segédhajtóművének karbantartását végző szervezet tevékenységének kiterjesztése típusonként 73 000 Ft
Légijárművek segédhajtóművének karbantartását végző szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja 37 000 Ft
Légijárművek segédhajtóművének karbantartását végző szervezet engedélye érvényességének meghosszabbítása 74 000 Ft
Légijárművek komplett hajtóművének vagy segédhajtóművének nem minősülő alkatrészeinek, berendezéseinek és/vagy sárkányszerkezetének karbantartását végző szervezet tevékenységének engedélyeztetése egy C kategóriára, kategóriánként maximum 5 berendezéstípusra 60 000 Ft
Légijárművek komplett hajtóművének vagy segédhajtóművének nem minősülő alkatrészeinek, berendezéseinek és/vagy sárkányszerkezetének karbantartását végző szervezet tevékenységének kiterjesztése kategóriánként egy-egy berendezéstípussal 46 000 Ft
Légijárművek komplett hajtóművének vagy segédhajtóművének nem minősülő alkatrészeinek, berendezéseinek és/vagy sárkányszerkezetének karbantartását végző szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja 23 000 Ft
Légijárművek komplett hajtóművének vagy segédhajtóművének nem minősülő alkatrészeinek, berendezéseinek és/vagy sárkányszerkezetének karbantartását végző szervezet engedélye érvényességi idejének meghosszabbítása 46 000 Ft
Légijármű sárkány vagy hajtómű szerkezeti elemeinek roncsolásmentes anyagvizsgálatát végző szervezet tevékenységének engedélyezése egy vizsgálati módszerre 74 000 Ft
Légijármű sárkány vagy hajtómű szerkezeti elemeinek roncsolásmentes anyagvizsgálatát végző szervezet tevékenységének kiterjesztése vizsgálati módszerenként 64 000 Ft
Légijármű sárkány vagy hajtómű szerkezeti elemeinek roncsolásmentes anyagvizsgálatát végző szervezet kérelmére induló 2042/2003/EK rendelet II. melléklet A. szakasz 145.B.30. pontja szerinti audit díja 27 000 Ft
Légijármű sárkány vagy hajtómű szerkezeti elemeinek roncsolásmentes anyagvizsgálatát végző szervezet engedélye érvényességi idejének meghosszabbítása 55 000 Ft
Karbantartó szervezet Működési Szabályzat (MOE) jóváhagyása abban az esetben, ha a kézikönyv változtatásához nem kapcsolódik tevékenységi kör megváltozása, a szervezet jóváhagyására vonatkozó díjtétel 50%-a

 

A jóváhagyás érvényessége

A jóváhagyás határozatlan érvényességi idővel kerül kiadásra és mindaddig érvényben marad, amíg az illetékes hatóság folyamatos felügyelete keretében a szervezet megfelel a vonatkozó követelményeknek.