Pilóta nélküli légijárművek (UAV/UAS)


 

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (továbbiakban: Lt.), valamint a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében, 2017. január 1. napjától kezdődően, a pilóta nélküli légijárművel végrehajtandó légiközlekedési tevékenységek engedélyezési rendje az alábbiak szerint változik:

1. Az Lt. 22.§ (3) bekezdése értelmében a pilóta nélküli légijárművel történő műveletek végrehajtásához 2017. január 1. napjától kezdődően nem szükséges tevékenységi engedély.

Ugyanakkor, a légiközlekedési tevékenység az eseti légtér engedély és - a művelet helyszínének függvényében - a korlátozott légtér engedély megszerzésén túlmenően, kizárólag a légiközlekedési hatósághoz tett bejelentést követően kezdhető meg. A bejelentési kötelezettség alól a sport-, valamint magáncélú felhasználás mentesül.

A bejelentés nyilvántartásba vételéről a légiközlekedési hatóság elektronikus úton visszajelzést ad; a tevékenység csak ezt követően kezdhető meg. Amennyiben a bejelentés hiányos, a légiközlekedési hatóság a nyilvántartásba vételt megtagadja, illetőleg amennyiben a légiközlekedési hatóság tudomására jut, hogy a tevékenységet nem a bejelentésben foglaltaknak megfelelően végzik; a tevékenység végzését megtiltja. 

A bejelentéshez kitöltendő formanyomtatvány honlapunkról letölthető, amelyet legkésőbb a tevékenység megkezdésének tervezett időpontja előtt 3 munkanappal a következő e-mail címre kell eljuttatni: caa@itm.gov.hu

A bejelentés díj-, és illetékmentes.

Megjegyzés:

A sport-, valamint magáncélú felhasználók csupán a bejelentési kötelezettség alól mentesülnek, de a megfelelő légtér engedély(ek) megszerzése számukra is kötelező.

2. A Korm. rendelet 1.§ rendelkezésének megfelelően az Lt. 3.§ (2) bekezdése szerinti katonai légügyi hatóságként 2017. január 1. napját követően, országos illetékességgel a honvédelemért felelős miniszter jár el. A Honvédelmi Minisztérium működési rendjét szabályozó előírások alapján a katonai légügyi hatósági feladatokat – beleértve a pilóta nélküli légijárművel történő műveletek végrehajtásához szükséges eseti légtér kijelölésével összefüggő feladatokat is – a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztálya látja el.

Figyelemmel a fenti bekezdésben leírtakra, 2017. január 1. napjától kezdődően az eseti légtér kérelmeket a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztályához kell eljuttatni, amelynek elérhetőségei az alábbiak:

Cím: H-1055 Budapest, Balaton u. 7-11.

Postacím: H-1885 Budapest, Pf. 25.

Telefon: +36-1-4741469

Fax: +36-1-4741404

E-mail: klh@hm.gov.hu​

Az eseti légtér kérelemhez kitöltendő formanyomtatvány a www.ket.hm.gov.hu weboldalon, a HM Állami Főosztály (HM ÁLF) linkre kattintva érhető el.

Megjegyzés: A korlátozott légtér engedély iránti kérelmeket továbbra is a légiközlekedési hatósághoz címzetten kell benyújtani.