Repülésüzemi tiszti szakszolgálati engedélyek


 

2020 évben a következő napokon tart az ITM Légiközlekedési Hatósága  Repülésüzemi tiszti hatósági elméleti vizsgát.

január 13 27    
február 17 24    
március 9 23    
április 6 20    
május 11 25    
június 8 22    
július 6 20    
augusztus 3 17    
szeptember 7 21    
október 5 19    
november 9 23    
december 14      

A vizsgák, minden meghirdetett vizsga napon 13:30 kezdődik! 

Repülésüzemi tiszti szakszolgálati engedély

A légiközlekedési szakszemélyzet Repülésüzemi tisztek szakszolgálati engedélyeiről az 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet rendelkezik.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 53. §-sa és a 74. §-ának l) pontja alapján a szakszolgálati engedély főbb szabályai:

Általános rendelkezések

A repülés üzemi tiszt szakszolgálati tevékenységet és az ilyen munkakörbe tartozó feladatot az láthat el, akit arra a légijármű üzemben tartója (vagy tulajdonosa), vagy a földi kiszolgáló szervezet vezetője, illetve a repülőtér üzemben tartója kijelölt (feljogosított). A tevékenység ellátására olyan személy jelölhető ki, akinek érvényes szakszolgálati engedélye van.

Kiképzés alatt álló személy a tevékenységet, a szolgálat ellátására képesített, szakszolgálati engedéllyel rendelkező, erre kijelölt személy felügyelete mellett láthat el.

A szakszolgálati engedély iránti kérelem

A szakszolgálati engedély kiadása, hosszabbítása, megújítása, kiterjesztése iránti kérelmet a légiközlekedési hatósághoz kell benyújtani, hosszabbítás esetén a lejáratot megelőzően 30 nappal.

Az a személy, aki folyamatosan olyan munkát végez amely a repülés üzemi tiszti szakszolgálati engedély köteles és tevékenységében nem volt 6 hónapnál hosszabb megszakítás, kérheti engedélyének adminisztratív hosszabbítását. A folyamatos tevékenységet a munkáltatónak igazolnia kell.

Az engedély hosszabbításának eljárási díja 18 000 Ft. (526. díjtétel);

Új engedély vagy új kiterjesztés  eljárási díja 21 000 Ft. (525. díjtétel);

Hatósági vizsga

A szakszolgálati engedély megszerzéséhez, megújításához, kiterjesztéséhez és érvényesség meghosszabbításához szükséges elméleti és gyakorlati vizsgáztatását a légiközlekedési hatóság végzi. Megszerző és megújító elméleti és gyakorlati hatósági vizsgára csak a képző szervezet terjesztheti fel a vizsgázót. A gyakorlati vizsgára az a pályázó bocsátható, aki az elméleti vizsga anyagából sikeres vizsgát tett.

Az elméleti és gyakorlati vizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni két példányban.

A Légiközlekedési Hatóság Szabályzata a Repülés Üzemi Tisztek képzéséről, hatósági elméleti és gyakorlati vizsgáztatásához:

Verification

A külföldi tevékenység ellátásához a repülés üzemi tisztektől egyes országokban a szakszolgálati engedélyük hatósági igazolását (Verification) kérik.  Ilyen igazolást a lenti nyomtatvány kitöltésével, és 5000 Ft eljárási díj (582 díjtétel) befizetésével ad ki a hatóság.

 

Kapcsolódó letölthető dokumentumok

FOL_elm_vizsga jelentkező lap_2018
Légügyi Szakterület    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2018.05.31.
VIZSGAJELENTKEZÉSI LAP REPÜLÉS ÜZEMI TISZT HATÓSÁGI ELMÉLETI VIZSGÁHOZ

  

FOL gyakorlati vizsga jelentkező 2018
Légügyi Szakterület    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2018.05.31.
HATÓSÁGI VIZSGA JELENTKEZÉSI LAP A REPÜLÉS ÜZEMI TISZT SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY MEGSZERZŐ GYAKORLATI VIZSGÁJÁHOZ
FOL szakszolgálati engedély kérő, folyamatos hosszabbítás 2018
Légügyi Szakterület    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2018.05.31.
REPÜLÉS ÜZEMI TISZT SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY HOSSZABBÍTÁSI KÉRELEM
FOL Repülésüzemi tiszt Szakszolgálati eng. kérő lap 2018
Légügyi Szakterület    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2018.05.31.
REPÜLÉS ÜZEMI TISZT SZAKSZOLGÁLATI ENGEDÉLY KÉRELEM

 

VERIFICATION_2017
Légügyi Szakterület    |   Utolsó frissítés 2018.11.30.