Repülőhajózó szakszemélyzet


Az állami célú légiközlekedés szakszemélyzetének szakszolgálati engedélyeiről szóló 16/1998. (X. 28.) HM–EüM együttes rendelet határozza meg, melynek alkalmazási köre:

a) a honvédelmi és rendvédelmi célú (a továbbiakban együtt: állami célú) légiközlekedés, és a légiközlekedéssel összefüggő tevékenységnek az e rendeletben szakszolgálati engedély megszerzésére kötelezett szakszemélyzetére, továbbá

b) az állami célú légiközlekedésben a szakszolgálati engedélyek kiadásához jogszabályban előírt feltételek biztosításában közreműködésre kötelezett szervezetekre és intézményekre terjed ki.