Teljesítmény terv


A Magyar NSA a Nemzeti Teljesítményterv (továbbiakban NTT) kidolgozására kijelölt szervezet. Kiindulásként a következőket definiálták:  

Időtartam

Az NTT-t3, illetve 5 éves periódusra dolgozzák ki, amely első periódusa (RP1) 2012-ben kezdődik és 2014-ben ér véget. A forgalmi előrejelzés és helyzetértékelés az RP1-ben kerül kidolgozásra, amely három évet ölel fel 2012-től 2014-ig. A második referencia periódus (RP2) 2015-ben kezdődik, ami előtt a vonatkozó táblázatokat módosítani kell.

Földrajzi fekvés

A Tervezési eljárás a magyar légtér ATM kapacitásán alapul, amelyet a következő országok körzetei határolnak:

 • Ausztria
 • Szlovákia
 • Szlovénia
 • Horvátország
 • Szerbia
 • Románia
 • Ukrajna

Kizárólag az útvonalak által érintett légteret kell figyelembe venni. A TMA és repülőtér-kapacitásokat az első időszakban nem.

A repülőtérfejlesztések (pl. új repülőtér építése, futópálya, terminálok, stb.) nem esnek ennek hatálya alá.

Légiforgalom

A terv hatálya kiterjed a helyi és nemzetközi, a műszerrepülés szabályai szerint közlekedő forgalomra.

A látvarepülési szabályok szerint közlekedő forgalmat jelenleg nem számítják ide.

Feladatok

A Nemzeti Teljesítményterv összeállításához a következő feladatokat delegálták a Magyar Nemzeti Felügyeleti Hatóságnak:

1. Feladat

Olyan teljesítmény-vonatkozású dokumentumok (tervek, eredmények és célok) üzleti tervek, éves tervek és eves jelentések összegyűjtése a Közös Követelményekben (2096/2005/EK) lefektetett követelmények alapján, amelyeket a Magyar LéginavigációsSzolgáltató (HungaroControl) bocsát a Nemzeti Felügyeleti Hatóság (Magyar NSA) számára.

2. Feladat

Annak leírása, hogy milyen teljesítmény-adatokat, területeket és célokat osztott meg Magyarország a légtérfelhasználókkal a konzultáció során.

3. Feladat

A HungaroControl és egyéb érintett egységek belső teljesítményirányításának felügyelete, beleértve a management csoportokra vonatkozó intézkedéseket, ösztönzőket és adatrendszereket.

4. Feladat

A legjobb gyakorlat bevezetésének érdekében felmérni az EK államait a megfelelőség és az eltérések vonatkozásában, javaslattétel a 11. cikk bevezetésére valamint a Teljesítményterv tartalmára.

Felelős szervezetek

Az alábbi felelős szervezetek tartoznak a Teljesítményterv hatálya alá:

 • HungaroControl
 • NSA
 • NFM
 • OMSZ

A cél

Az Nemzeti Közlekedési Hatóság, tekintettel a Bizottság 691/2010/EU rendeletére ( 2010. július 29.) a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének megállapításáról, valamint a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények megállapításáról szóló 2096/2005/EK rendelet módosításáról az valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, valamint  tekintettel az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i 549/2004/EK [1]európai parlamenti és tanácsi rendeletre (keretrendelet) [1] és különösenannak 11. Cikkére határozatban rendeli el a magyar léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítménytervének összeállítását a következő célkitűzésekkel:

A teljesítményterv hozzá fog járulni a légi közlekedési rendszer fenntartható fejlődéséhez azáltal, hogy – szem előtt tartva a legfőbb biztonsági célokat – az ATM-főterv teljesítménykeretében meghatározottakkal összhangban olyan kulcsfontosságú teljesítményterületeken növeli a léginavigációs szolgálatok általános hatékonyságát, mint a biztonság, a környezetvédelem, a kapacitás és a költséghatékonyság.

A teljesítménytervet a kulcsfontosságú teljesítményterületeken olyan mutatókkal és kötelező célokkal határoztuk meg, amelyek révén a kívánt biztonsági szintek teljes mértékben elérhetőek és fenntarthatóak, ugyanakkor a többi kulcsfontosságú teljesítményterületen is lehetővé válik a teljesítménycélok megállapítása.

A teljesítményrendszer összeállításánál figyelembe vettük a magas szintű társadalmi célokat, melyek annak működésekor is szem előtt maradnak.

A teljesítményrendszer előkészítése és ellenőrzése során, szem előtt tartva a legfőbb biztonsági célokat, megfelelően figyelembe vettük a nemzeti és funkcionális légtérblokk, valamint a hálózati szint kölcsönhatásait, csakúgy, mint a teljesítménycélok közötti kölcsönhatásokat.

A referencia-időszakra vonatkozó teljesítményterv tükrözi a Magyar Államnak az egységes európai égbolt célkitűzéseinek megvalósítása iránti elkötelezettségét, valamint a légtérfelhasználók igényei és a HungaroControl magyar léginavigációs szolgáltató által nyújtott szolgáltatások közötti egyensúlyt, a magyar NSA felügyeletével.

A magyar NSA kulcsszerepet tölt be a teljesítményrendszer végrehajtásában. Elkötelezettek vagyunk, hogy hatékonyan megfeleljünk ezen további kötelezettségeinknek.

[1] Az 549/2004/EK rendelet előírja, hogy végrehajtási szabályok segítségével létre kell hozni a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerét.

A teljesítményterv  fő teljesítménymutatói és az elvárt előnyök: 

Biztonság:

Repülésbiztonság szintjének növeléséhez hozzájáruló előnyök biztosítják, hogy az ATM okozta balesetek és repülőesemények számszerűen csökkenjenek.

Kapacitás:

Azon előnyök, amelyek biztosítják a megfelelő kapacitást a tipikusan csúcsforgalmú időszakokban is, anélkül, hogy jelentős forgalmi, Gazdasági, vagy környezetvédelmi károk keletkeznének, normál körülmények között.
Ezenkívül olyan előnyöket jelent, amelyek lehetővé teszik a repülőterek potenciális kapacitásának maximális kihasználását, mind a földi, mind a légi területen meghatározott infrastruktúra vonatkozásában, figyelembe véve a politikai és környezetvédelmi  korlátozásokat, valamint a forgalmi követelmények Gazdasági vonatkozású kezelését.

Költség-hatékonyság:

Mindazon előnyök, amelyek a teljes léginavigációs szolgáltatás költségét csökkentik.

Környezet:

Mindazon előnyök, amelyek csökkentik a repülés környezetre gyakorolt hatását.