Változtatások repülésbiztonsági felügyelete, felülvizsgálata


A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala – mint NSA – által tanúsított léginavigációs szolgáltatók a vonatkozó 1034/2011/EU rendelet 9. cikke értelmében kötelesek a repülésbiztonsággal összefüggésben tervezett valamennyi változtatást bejelenteni a Hatóságnál.

1034/2011/EU rendelet 9. cikk (2)

A szervezetek bejelentik az illetékes hatóságuknál a repülésbiztonsággal összefüggésben tervezett valamennyi változtatást.

A 1034/2011/EU végrehajtási rendelet 10. cikk (1) pontjában részletezett esetekben a Hatóság az új funkcionális rendszerekkel vagy a már meglévő funkcionális rendszereket érintő változtatásokkal kapcsolatos repülésbiztonsági érveket felülvizsgálja. A felülvizsgálatot a Hatóság a 1034/2011/EU végrehajtási rendelet 10. cikk (2) pontjában leírtak figyelembevételével végzi.

1034/2011/EU rendelet 10. cikk (1)

(1) Az illetékes hatóság az új funkcionális rendszerekre vagy a valamely szervezet által javasolt, már meglévő funkcionális rendszereket érintő változtatásokra vonatkozó repülésbiztonsági érveket abban az esetben vizsgálja felül:

a) ha az 1035/2011/EU végrehajtási rendelet II. melléklete 3.2.4. pontjának megfelelően elvégzett, a súlyossági fokra vonatkozó értékelés 1. vagy 2. súlyossági osztályúnak sorolja be az azonosított veszélyek potenciális hatásait; vagy

b) ha a változtatás végrehajtása új repülési előírások bevezetését teszi szükségessé.

Ha az a) és b) ponttól eltérő esetekben az illetékes hatóság szükségesnek tartja a felülvizsgálatot, értesíti a szervezetet, hogy repülésbiztonsági felülvizsgálatot tart a bejelentett változtatásról.

 

Változtatás belejeltő űrlap.doc
Légügyi Szakterület    |   Hatósági |   Utolsó frissítés 2019.01.23.
Változtatás bejelentő űrlap