Veszélyes áruk (DG) szállítása


Utas információk/Passenger information

Az utasok és a személyzet által a légijárműre korlátozottan felvihető veszélyes árunak számító tárgyak táblázata megtekinthető, ide kattintva. A table of items considered to be dangerous goods that passengers and crew may be allowed to carry on to the aircraft can be viewed by clicking here.

passenger provisions table 2020
Légügyi Szakterület    |   Szabályzat és Szabályozás |   Utolsó frissítés 2020.01.02.

 

__________________________________________________________________

Lítium akkumulátor/batteries

Az hogy egy lítium akkumulátort lehet-e légi úton szállítani, vagy nem, függ az elem konfigurációjától és/vagy a Watt-óra minősítésétől (újratölthető elemeknél) vagy a lítium tartalomtól a nem újratölthető elemeknél. Whether a lithium battery can be carried by air or not depeds on its configuration and either Watt-hour rating (for rechargeable) or lithium content (for non-rechargeable).

Ezenkívül a tartalék akkumulátorok nem helyezhetőek a feladott poggyászba. In addition, spare batteries may not be placed in checked baggage.

__________________________________________________________________

Légi áru szállítás/Air cargo transport

Veszélyes anyagokat, mint légi árukat kizárólag a Légi Üzembentartási Engedéllyel (AOC) rendelkező légitársaság szállíthat melynek ezen engedélyében a veszélyes áruszállítás be van jegyezve. Hazardous materials such as air cargo may only be transported by the airline holding an Air AOC, in which dangerous goods are registered in this authorisation.

Veszélyes Árukat (DG) kizárólag olyan kereskedelmi repülőtérről indíthatnak ahol a légi árukezelés biztosított. Kizárólag olyan veszélyes áru vehető át légi szállításra, amely az átvevő ellenőrző lista (Acceptance Check List) pontjainak megfelel. Csak az itt felsorolt ellenörző lista vagy a lista kérdéseivel megegyező átvevő ellenőrző lista (Acceptance Check List) használható. Dangerous Goods (DG) may only be launched from commercial airports where air cargo handling is provided. Only dangerous goods which comply with the Acceptance Check List points may be accepted by air. Only the check list here or the Acceptance Check List can be used. 

Magyarországon a következő repülőtereken lehet feladni veszélyes árut;  In Hungary, dangerous goods can be sold at the following airports:

Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér  (LHBP/BUD);

Debrecen International Airport (LHDC/DEB);

Sármellék Hévíz-Balaton Airport  (LHSM/SOB);

Győr-Pér Repülőtér (LHPR/QGY);

Az átvételt kizárólag erre kiképzett, érvényes IATA kategória 6 vizsgával rendelkező személyzet végezheti. The receipt shall be carried out only by qualified personnel with 6 tests in a valid IATA category.

 

Szárazjeget tartalmazó küldemények átvételi ellenőrző listája (2020.)acceptance checklist dry ice;

Radioaktív anyagot tartalmazó veszélyes áruk átvételi ellenőrző listája (2020.) acceptance checklist radioactive;

Radioaktív anyagot nem tartalmazó veszélyes áruk átvételi ellenőrző listája (2020.) acceptance checklist non radioactive

___________________________________________________________________

Képzés/Training

A veszélyes áru képzéshez mind a képzőszervezetnek, mind az oktatónak Hatósági engedéllyel kell rendelkeznie. For training dangerous goods, both the training organization and the instructor must have an Authority permit.

A képzést a 'IATA DGR 1.5 Képzési követelmények' fejezetben illetve a IATA Dangerous Goods Training Program kézikönyvben rögzített elvek alapján kell összeállítani és leoktatni. The training shall be designed and taught in accordance with the principles set out in the 'IATA DGR 1.5 Training Requirements' and the IATA Dangerous Goods Training Program Manual.

Minden olyan veszélyes áru képzés, amely eltér a IATA DGR 1.5-ben rögzített követelményektől, a hatóság nem ismeri és nem fogadja el érvényes veszélyes áru vizsgának. Any dangerous goods training which is different from the requirements set out in IATA DGR 1.5 is not recognized and accepted by the Authority as a valid dangerous goods examination.

Veszélyes áru képzőszervezetek/DG Training organizations

Veszélyes áru oktatók/DG Trainer