Zajbizonyítvány


A motoros polgári légi járművekre zajminősítési kötelezettség vonatkozik. Ez alapján a Légügyi Hivatal zaj szempontjából minősíti a légi járművet annak típusvizsgálata, illetve a lajstromba vételét megelőző légi alkalmassági vizsgálat során.

A kiadott zajbizonyítvány tanúsítja, hogy a légi jármű megfelel a vonatkozó zajminősítési követelményeknek.

Mely légi járművek kötelezettek zajminősítésre?

Zajminősítési kötelezettség szempontjából motoros polgári légi jármű:

 • a hangsebesség alatti, sugárhajtású repülőgép, kivéve a STOL repülőgépet (a STOL repülőgép olyan hangsebesség alatti, sugárhajtású repülőgép, amelynek a felszállásához szükséges futópálya hossza 610 méternél rövidebb);
 • a 9000 kg-nál nagyobb maximális engedélyezett felszálló tömegű légcsavaros repülőgép;
 • a 9000 kg, vagy ennél kisebb maximális engedélyezett felszálló tömegű légcsavaros repülőgép, kivéve a kizárólag tűzoltásra, mezőgazdasági, vagy erdőgazdasági szóró tevékenységre használt és a muzeális értéket képviselő repülőgép;
 • a helikopter, kivéve a kizárólag tűzoltásra, mezőgazdasági, vagy erdőgazdasági szóró tevékenységre, külső teheremelésre és külső teher szállítására használt helikoptert;
 • a 450 kg, vagy ennél kisebb maximális engedélyezett felszálló tömegű motoros légi jármű és a lajstromozásra nem kötelezett légi jármű.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által kiadott vagy elfogadott típus alkalmassági bizonyítvánnyal (typecertificate) rendelkező légi járművek zajminősítési adatokat tartalmazó listája elérhető itt:

http://www.easa.europa.eu/document-library/noise-type-certificates-approved-noise-levels

Jogszabályi háttér

 • ICAO Annex 16
 • A légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légi alkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 748/2012/EU rendelet I. Melléklet (Part 21) I Alrész 21.A.201 – 21.A.211 pontjai.
 • A motoros légi járművek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló 49/1999. (XII.29.) KHVM rendelet.

EASA Form 45 Zajbizonyítvány

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által kiadott vagy elfogadott típus alkalmassági bizonyítvánnyal (typecertificate) rendelkező légi jármű részére, kérelemre kiadható bizonyítvány.

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek?

Új légi jármű esetén

 • Megfelelőségi nyilatkozat:
  • A 748/2012/EU rendelet I. melléklet (Part 21) 21A.163 (b) pont, vagy
  • A 748/2012/EU rendelet I. melléklet (Part 21) 21A.130 pont szerint, vagy
  • nyilatkozat arról, hogy a légijármű az EASA által jóváhagyott típustervnek megfelel.
 • Nyilatkozat arról, hogy a zajkibocsátással kapcsolatos információt az alkalmazandó zajkibocsátási követelményeknek megfelelően határozták meg. Ennek az információnak szerepelnie kell a Légi Üzemeltetési Utasításban (AFM), ha az adott légijárműre vonatkozó légi alkalmassági alapkövetelmény (CS) ezt előírja.

A fent felsorolt nyilatkozatok a légijármű lajstromba vételét megelőző 30 napon belül kell, hogy kiállításra kerüljenek.

Használt légijármű esetén

Nyilatkozat arról, hogy a zajkibocsátással kapcsolatos információt az alkalmazandó zajkibocsátási követelményeknek megfelelően határozták meg.

 • Ennek az információnak szerepelnie kell a Légi Üzemeltetési Utasításban (AFM), ha az adott légi járműre vonatkozó légi alkalmassági alapkövetelmény (CS) ezt előírja.
 • Korábbi dokumentumok, amelyek igazolják, hogy a légijármű milyen gyártási, átalakítási és karbantartási folyamatokban vett részt.
 • Importált légijármű esetében az exportáló hatóság által kiadott zajbizonyítvány másolatát.

Eljárási díj

A hatályos, hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI.20.) GKM rendelet szerint vonatkozó díjtételek: 136 - 139.

Hatósági eljárás Díj
8618 kg-nál nagyobb felszálló tömegű turboprop és sugárhajtású repülőgépek zajminősítési bizonyítvány honosítása vagy kiadása 74 000 Ft
8618 kg vagy ennél kisebb felszálló tömegű légcsavaros repülőgépek és 3175 kg-nál nagyobb felszálló tömegű helikopterek zajminősítési bizonyítvány honosítása vagy kiadása 56 000 Ft
3175 kg vagy ennél kisebb felszálló tömegű helikopterek zajminősítési bizonyítvány honosítása vagy kiadása 38 000 Ft
600 kg-nál kisebb felszálló tömegű légijárművek zajminősítési bizonyítvány honosítása vagy kiadása 9 000 Ft

 

Zajbizonyítvány a 216/2008/EK rendelet 4. cikk (4) bekezdés (Annex II) szerint

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által kiadott vagy elfogadott típus alkalmassági bizonyítvánnyal (typecertificate) NEM rendelkező légi jármű részére, kérelemre kiadható bizonyítvány.

Mit kell tartalmaznia a kérelemnek?

Új légi jármű esetén

 • A 49/1999. (XII.29.) KHVM rendelet 5. § szerinti vizsgálatok eredményei
 • Megfelelőségi nyilatkozat:
  • A típusterv jóváhagyásakor meghatározott formában az ICAO Annex 16 előírásai szerint, vagy
  • Importált légijármű esetében az exportáló hatóság által kiadott nyilatkozat arról, hogy a légijármű a típusgazda (typecertificateholder) szerinti illetékes hatóság által az ICAO Annex 16 előírásai szerint jóváhagyott típustervnek megfelel.
 • Nyilatkozat arról, hogy a zajkibocsátással kapcsolatos információt az alkalmazandó zajkibocsátási követelményeknek megfelelően határozták meg. Ennek az információnak szerepelnie kell a Légi Üzemeltetési Utasításban (AFM), ha az adott légijárműre vonatkozó légi alkalmassági alapkövetelmény (CS) ezt előírja.

A fent felsorolt nyilatkozatok a légijármű lajstromba vételét megelőző 60 napon belül kell, hogy kiállításra kerüljenek.

Használt légijármű esetén

 • Nyilatkozat arról, hogy a zajkibocsátással kapcsolatos információt az alkalmazandó zajkibocsátási követelményeknek megfelelően határozták meg.
 • Ennek az információnak szerepelnie kell a Légi Üzemeltetési Utasításban (AFM), ha az adott légi járműre vonatkozó légi alkalmassági alapkövetelmény (CS) ezt előírja.
 • Korábbi dokumentumok, amelyek igazolják, hogy a légijármű milyen gyártási, átalakítási és karbantartási folyamatokban vett részt.
 • Importált légijármű esetében az exportáló hatóság által kiadott zajbizonyítvány másolatát.

ELJÁRÁSI DÍJ

A hatályos, hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI.20.) GKM rendelet szerint vonatkozó díjtételek: 136 - 139.

Hatósági eljárás Díj
8618 kg-nál nagyobb felszálló tömegű turboprop és sugárhajtású repülőgépek zajminősítési bizonyítvány honosítása vagy kiadása 74 000 Ft
8618 kg vagy ennél kisebb felszálló tömegű légcsavaros repülőgépek és 3175 kg-nál nagyobb felszálló tömegű helikopterek zajminősítési bizonyítvány honosítása vagy kiadása 56 000 Ft
3175 kg vagy ennél kisebb felszálló tömegű helikopterek zajminősítési bizonyítvány honosítása vagy kiadása 38 000 Ft
600 kg-nál kisebb felszálló tömegű légijárművek zajminősítési bizonyítvány honosítása vagy kiadása 9 000 Ft