Zajgátló védőövezet kijelölése


Repülőterek környezetében zajgátló védőövezet kijelölése

Minden olyan repülőtérre ki kell jelölni, amelyet repülőgépek és helikopterek rendszeresen használnak. Azonban nem kell, meglévő, de nem üzemeltetett repülőterekre, valamint az olyan repülőterekre, amelyet motoros repülőgépek és helikopterek egy naptári éven belül legfeljebb 15 egymás utáni, illetve összesen 30 napon használnak.

ELJÁRÓ HATÓSÁG
NKH Légügyi Hivatal

KÉRELEM
az eljárást a repülőtér üzembentartójának kell kérelmezni a légiközlekedési hatóságnál

AZ ELJÁRÁS DÍJA
A 3/2002. (VI.20.) GKM Rendelet 193.-197. díjtétel szerint (kiinduló adatok jóváhagyása és számítási eljárás jóváhagyása, záradékolás, kijelölés). A díjat az eljárás kezdeményezőjének a kezdeményezéssel egyidejűleg kell a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak (a továbbiakban: NKH) a Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10032000-00289926-00000000 számú számlájára igazoltan befizetni. A kérelemhez csatolni kell a díj befizetésének igazolását.

AZ ÜGYINTÉZÉS HATÁRIDEJE
6 hónap

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X.11.)Korm.rendelet,
a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól 18/1997. (X.11.) KHVM-KTM együttes rendelet

KAPCSOLAT
korpadi.agnes@nkh.gov.hu
harsfai.lajosne@nkh.gov.hu