Zajvédelmi program


Zajgátló védőövezet kijelölő, illetve újból kijelölő határozattal rendelkező repülőterek esetén, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül, a repülőtér üzemben tartójának zajvédelmi programot kell készítenie és jóváhagyásra be kell nyújtania a Hatósághoz.

ELJÁRÓ HATÓSÁG
NKH Légügyi hivatal

KÉRELEM
az eljárást a repülőtér üzembentartójának kell kérelmezni a légiközlekedési hatóságnál

AZ ELJÁRÁS DÍJA
A 3/2002. (VI. 20.) GKM Rendelet 202. díjtétel. A díjat az eljárás kezdeményezőjének a kezdeményezéssel egyidejűleg kell a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak (a továbbiakban: NKH) a Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10032000-00289926-00000000 számú számlájára igazoltan befizetni. A kérelemhez csatolni kell a díj befizetésének igazolását.

AZ ÜGYINTÉZÉS HATÁRIDEJE
30 nap

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X.11.) Korm.rendelet 13. §-a

KAPCSOLAT
korpadi.agnes@nkh.gov.hu
harsfai.lajosne@nkh.gov.hu