A szervezet


Szervezeti felépítés

Az útügyi közlekedési hatóságokat, útügyi hatáskörüket és illetékességüket a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 2. § (2)-(6) bekezdése, 3. §-a, 12. § (1) a) pontja, (6) b) pontja, valamint a 13. § (2) c) pontja határozza meg részletesen, amely elérhető:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600382.KOR

A gyorsforgalmi utak és közúti határátkelőhelyek építményei kivételével az országos, a helyi és közforgalom elől el nem zárt magánutak tekintetében az útügyi hatósági feladatokat:

  • a megyeszékhely szerinti járási hivatal,
  • Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala,
  • Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala látja el.

A járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése során, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatban (ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével összefüggő járdaépítést):

  • az illetékes járási hivatal,
  • a fővárosban a Fővárosi Kormányhivatal III. kerületi Hivatala jár el.

A gyorsforgalmi utak és közúti határátkelőhelyek építményei, valamint a 30 m szabadnyílásnál nagyobb műtárgyak tekintetében az útügyi hatósági feladatokat országos illetékességgel:

  • Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala látja el.