Vasúti rakodó-berendezés engedélyezése

5 cikk

Eltérési engedélyezési eljárás

Mikor van szükség eltérési engedélyezésre? Az építési engedélytől és az ahhoz tartozó helyszínrajztól és műszaki tervektől való eltéréshez a vasúti közlekedési hatóság engedélye szükséges, ha az eltérés a vasúti pálya helyszínrajzi elhelyezését, rendeltetését érinti, a vasúti pálya építési engedélyben meghatározott geometriai jellemzőit megváltoztatja, az alkalmazott berendezéseket megváltoztatja. Nem minősül az építési engedélytől eltérő megoldásnak, ha az eltérés az alkalmazandó szabványokban,...

Vasúti gépészeti berendezések használatbavételi engedélyezése

Az építési engedély alapján megépült, valamint engedély alapján átalakított vasúti építmény használatbavételi engedély birtokában használható. A használatbavételi engedély az építmény egészére, vagy önállóan használható részeire, alrendszereire is kiadható. A használatbavételi engedély iránti kérelmet legkésőbb a műszaki átadás-átvételt követő harminc napon belül kell benyújtani a vasúti közlekedési hatósághoz. A vasúti pálya azon tartozéka, amely rendeltetésénél fogva a vasúti forgalom biztonsá...

Vasúti gépészeti berendezések megszüntetési eljárása

Helyhez kötött vasúti gépészeti berendezések: Vasúti rakodó-berendezés Vasúti kocsi-vontató Tolópad, fordítókorong Vasúti járműmérleg Egyéb vasútgépészeti berendezés A vasúti létesítmény megszüntetése iránti kérelmet a vasúti építmény üzemeltetője a megszüntetés tervezett időpontja előtt legalább hatvan nappal nyújtja be a vasúti közlekedési hatóságnak. Mit kell mellékelni a megszüntetési eljárás iránti kérelemhez? tervezői nyilatkozat a hatósági előírások megtartásáról és a tervezői jogosultság...

Vasúti gépészeti berendezések építési engedélyezési eljárások

Elvi építési engedélyezési eljárás Az építési tevékenységek engedélyezési feltételeinek előzetes tisztázása céljából a vasúti közlekedési hatóságtól elvi építési engedély kérhető. Elvi építési engedély adható a megvalósítandó vasúti közlekedési hatósági engedélyköteles vasúti építmény egészére, meghatározott részére, alrendszereire, rendszerelemeire. Az eljáráshoz a kérelmezőnek mellékelnie kell a vasúti építmény, alrendszer, rendszerelem műszaki leírását, elvi helyszínrajzát vagy elrendezési vá...

Üzemszünet engedélyezési eljárás

A vasúti építmény üzemszünet engedélyezésére irányuló kérelem nyújtható be az használatbavételi engedéllyel rendelkező vasúti építményre. Mit kell tartalmaznia az üzemszünet engedélyezés iránti kérelemnek? A kérelemnek a következőket kell tartalmaznia a Ket. szerint: az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, Továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget. Ezen fe...