Alapképzést végző szervezetek alapképzési engedélyeinek kiadása


Jogszabályi háttér

 • 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 36. § (3); 80. § (1) c); 81. § (7)
 • 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól 4. §; 5. §; 10. §; 24. §; 25. §
 • A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet 2. melléklet 17. Vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben dolgozó munkavállalók oktatását és képzését végző vállalkozások
  • engedélyezése, oktatásszervezési regisztrációja 614 000 Ft,
  • engedélyének, illetve regisztrációjának módosítása 26 000 Ft.
 Mit kell tartalmaznia a kérelemnek?
 • a kérelmező szervezet adatait (neve, székhelyének címe, cégjegyzékszáma, képviselőjének neve, beosztása, kapcsolattartójának neve, beosztása, telefonszáma, email címe)
 • 19/2011 (V. 10.) NFM rendelet szerinti nyilatkozat az előírt tárgyi feltételek meglétéről
 • az oktatásszervezési regisztrációról szóló határozat számát*,
 • a képzési engedélyről, szóló határozat számát**,
 • a képzés/képzések rendelet szerinti megnevezését, amelyben a képzést folytatni kívánja,
 • a telephelyének pontos címét, ahol a képzést folytatni kívánja, és a tárgyi feltételeket biztosítja.

*Regisztrált szervezet egyszerűsített képzési engedély iránti kérelme esetén.

**Képző szervezetek oktatásszervezési regisztráció iránti kérelme esetén.

Az eljárások igazgatási szolgáltatási díj megfizetése

Banki átutalással (Innovációs és Technológiai Minisztérium számlaszáma: 10032000-00290713-38100004) is.


A kérelem és mellékleteinek Hatóságunkhoz történő eljuttatása

 • személyesen (Cím: 1388 Budapest, Váci út 188. dunai oldal I. emelet), vagy
 • postai úton (Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály - Vasúti Képzés- és Vizsgafelügyeleti Csoport - 1441 Budapest, Pf. 88.)

A vasúti közlekedési hatóság határozatban dönt

 • a képzés tárgyára és helyszíneire vonatkozóan
  • a kérelemről,
  • a kérelemben foglalt módosításokról, és
 • a szervezet adataiban bekövetkező változások tudomásulvételéről.

Ellenőrző lista

Ellenőrző lista az alapképzési engedély iránti kérelem benyújtásához szükséges dokumentumokról

Amennyiben a kérelmező nem vasúti társaság
Kérelem  
Nyilatkozat az előírt tárgyi feltételek meglétéről
Eljárási díj befizetését igazoló dokumentum
Igazolás, hogy az általa szervezett képzés oktatója megfelel az előírt személyi feltételeknek
Nyilatkozat, hogy biztosítani tudja a gyakorlati képzés szakterületén a megfelelő eszközöket, berendezéseket, alkalmas járműveket, vasúti járművek javítását végző helyet, tanműhelyt, vasúti pályát és szolgálati helyiséget vagy azok használati lehetőségét.
Országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető vasúti járművezetők képzésével foglalkozó kérelmező esetében továbbá
Igazolás arról, hogy a felügyelet alatti vezetési gyakorlatot érvényes vasúti járművezetői engedéllyel és a képzés tematikájának megfelelő tanúsítvánnyal, valamint a vasúti járművezetés terén legalább három éves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók végzik.
Nyilatkozat, hogyaz egyes tanfolyamok esetében a képzés meghirdetett létszámának megfelelően a képzésben részt vevők által igényelt szálláshelyet biztosítja.
Igazolás, hogy rendelkezik minőségirányítási rendszerrel, amely biztosítja, hogy a nyújtott képzés eleget tesz az e rendeletben meghatározott képzési követelményeknek.
Igazolás, hogy rendelkezik a megfelelő vállalatirányítási rendszerrel, amely biztosítja a megfelelő képzettségű és gyakorlattal rendelkező oktatók alkalmazását.
Nyilatkozat arról, hogy biztosítja az oktatók folyamatos, a vasúti vizsgaközpont által szervezett továbbképzésén történő részvételét a szaktudásuk naprakészen tartására érdekében.

 

A Kérelemnek minden esetben tartalmaznia kell kérelmező nevét, címét, cégjegyzékszámát, képviselőjének nevét, kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, telephelyének pontos címét ahol az oktatást folytatni kívánja, oktatók neveit, valamint oktatni kívánt tantárgyak megnevezését.

 

Amennyiben a kérelmező vasúti társaság
Kérelem  
Nyilatkozat az előírt tárgyi feltételek meglétéről
Eljárási díj befizetését igazoló dokumentum
Igazolás, hogy az általa szervezett képzés oktatója megfelel az előírt személyi feltételeknek
Nyilatkozat, hogy biztosítani tudja a gyakorlati képzés szakterületén a megfelelő eszközöket, berendezéseket, alkalmas járműveket, vasúti járművek javítását végző helyet, tanműhelyt, vasúti pályát és szolgálati helyiséget vagy azok használati lehetőségét.
Országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető vasúti járművezetők képzésével foglalkozó kérelmező esetében továbbá
Igazolás arról, hogy a felügyelet alatti vezetési gyakorlatot érvényes vasúti járművezetői engedéllyel és a képzés tematikájának megfelelő tanúsítvánnyal, valamint a vasúti járművezetés terén legalább három éves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók végzik.
Nyilatkozat, hogy az egyes tanfolyamok esetében a képzés meghirdetett létszámának megfelelően a képzésben részt vevők által igényelt szálláshelyet biztosítja.
Igazolás, hogy rendelkezik minőségirányítási rendszerrel, amely biztosítja, hogy a nyújtott képzés eleget tesz az e rendeletben meghatározott képzési követelményeknek. Amennyiben rendelkezik érvényes és hatályos vasútbiztonsági tanúsítvánnyal, akkor annak nyilvántartási számának közlése kiváltja az igazolást!
Igazolás, hogy rendelkezik a megfelelő vállalatirányítási rendszerrel, amely biztosítja a megfelelő képzettségű és gyakorlattal rendelkező oktatók alkalmazását. Amennyiben rendelkezik érvényes és hatályos vasútbiztonsági tanúsítvánnyal, akkor annak nyilvántartási számának közlése kiváltja az igazolást!
Nyilatkozat arról, hogy biztosítja az oktatók folyamatos, a vasúti vizsgaközpont által szervezett továbbképzésén történő részvételét a szaktudásuk naprakészen tartására érdekében.

 

A Kérelemnek minden esetben tartalmaznia kell kérelmező nevét, címét, cégjegyzékszámát, képviselőjének nevét, kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, telephelyének pontos címét ahol az oktatást folytatni kívánja, oktatók neveit, valamint oktatni kívánt tantárgyak megnevezését.

 

Kapcsolódó dokumentumok