Oktatásszervezési regisztráció, egyszerűsített képzési engedély kiadása


Jogszabályi háttér

 • 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 36. § (3); 80. § (1) c); 81. § (7)
 • 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól 4. §; 5. §; 10. §; 24. §; 25. §
 • A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet 2. melléklet 17. Vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben dolgozó munkavállalók oktatását és képzését végző vállalkozások
  • engedélyezése, oktatásszervezési regisztrációja 614 000 Ft,
  • engedélyének, illetve regisztrációjának módosítása 26 000 Ft.
Mit kell tartalmaznia a kérelemnek?
 • a kérelmező szervezet adatait (neve, székhelyének címe, cégjegyzékszáma, képviselőjének neve, beosztása, kapcsolattartójának neve, beosztása, telefonszáma, email címe)
 • 19/2011 (V. 10.) NFM rendelet szerinti nyilatkozat az előírt tárgyi feltételek meglétéről
 • az oktatásszervezési regisztrációról szóló határozat számát*,
 • a képzési engedélyről, szóló határozat számát**,
 • a képzés/képzések rendelet szerinti megnevezését, amelyben a képzést folytatni kívánja,
 • a telephelyének pontos címét, ahol a képzést folytatni kívánja, és a tárgyi feltételeket biztosítja.

* Regisztrált szervezet egyszerűsített képzési engedély iránti kérelme esetén.

** Képző szervezetek oktatásszervezési regisztráció iránti kérelme esetén.

Az eljárások igazgatási szolgáltatási díj megfizetése

Banki átutalással (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számlaszáma: 10032000-00290713-38100004) is.


A kérelem és mellékleteinek Hatóságunkhoz történő eljuttatása

 • személyesen (Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 62.), vagy
 • postai úton (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály - Vasúti Képzés- és Vizsgafelügyeleti Osztály - 1441 Budapest, Pf. 88.)

A vasúti közlekedési hatóság határozatban dönt

 • a képzés tárgyára és helyszíneire vonatkozóan
  • a kérelemről,
  • a kérelemben foglalt módosításokról, és
 • a szervezet adataiban bekövetkező változások tudomásulvételéről.

 

Ellenőrző lista

Ellenőrző lista az egyszerűsített képzési engedély iránti kérelem benyújtásához szükséges dokumentumokról

 

Csak vasúti társaság lehet kérelmező!
Kérelem  
Oktatásszervezési regisztráció száma
Eljárási díj befizetését igazoló dokumentum
Nyilatkozat, hogy az általa szervezett képzés oktatója e rendeletben előírt személyi feltételnek megfelel és biztosítani tudja a gyakorlati képzéshez a képzés szakterületének megfelelő eszközöket, berendezéseket, alkalmas járműveket, vasúti járművek javítását végző helyet, tanműhelyt, vasúti pályát és szolgálati helyiséget vagy azok használati lehetőségét.
Országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető vasúti járművezetők képzésével foglalkozó vasúti társaság esetében továbbá
Nyilatkozat, hogy a képzésben részt vevő oktatók feladatukat a munkavállalói feladatkörüktől teljesen függetlenül, befolyásmentesen tudják ellátni.

 

A Kérelemnek minden esetben tartalmaznia kell kérelmező nevét, címét, cégjegyzékszámát, képviselőjének nevét, kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, telephelyének pontos címét ahol az oktatást folytatni kívánja, oktatók neveit, valamint oktatni kívánt tantárgyak megnevezését.

 

Ellenőrző lista az oktatásszervezési regisztráció iránti kérelem benyújtásához szükséges dokumentumokról

 

Amennyiben a kérelmező képzőszervezet
Kérelem  
Az NKH által kiadott Képzési Engedély száma
Eljárási díj befizetését igazoló dokumentum
Nyilatkozat a tárgyi feltételek és a hatósági névjegyzékben szereplő oktatók biztosításáról.
Nyilatkozat, hogy az időszakos oktatáshoz, annak megtartására alkalmas helyiséget biztosítani tudja, amelyben az előírt időszakos oktatás tárgyköreinek megfelelő oktatástechnikai eszközök és berendezések rendelkezésre állnak, valamint valamennyi munkavállaló és közreműködő számára megfelelő ülőhely és jegyzetelésre alkalmas bútorzat rendelkezésre áll.
Országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető vasúti járművezetői munkaköröket oktató kérelmező esetében továbbá
Igazolás, hogy rendelkezik olyan vállalatirányítási rendszerrel, amely biztosítja a megfelelő képzettségű és gyakorlattal rendelkező oktatók alkalmazását.
Igazolás, hogy a gyakorlati képzést vasúti járművezetői engedéllyel és a képzés tematikájának megfelelő, tanúsítvánnyal, valamint a vasúti járművezetés terén legalább három éves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók végzik.
Igazolás, hogy rendelkezik minőségirányítási rendszerrel, amely biztosítja, hogy a nyújtott képzés eleget tesz az e rendeletben meghatározott képzési követelményeknek.
Nyilatkozat, hogy biztosítja az oktatók folyamatos, a vasúti vizsgaközpont által szervezett továbbképzésén történő részvételét a szaktudásuk naprakészen tartására érdekében.

 

Kérelemnek minden esetben tartalmaznia kell kérelmező nevét, címét, cégjegyzékszámát, képviselőjének nevét, kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, telephelyének pontos címét ahol az oktatást folytatni kívánja, oktatók neveit, valamint oktatni kívánt tantárgyak megnevezését.

 

Amennyiben a kérelmező vasúti társaság
Kérelem  
Az NKH által kiadott Képzési Engedély száma
Eljárási díj befizetését igazoló dokumentum
Nyilatkozat a tárgyi feltételek és a hatósági névjegyzékben szereplő oktatók biztosításáról.
Nyilatkozat, hogy az időszakos oktatáshoz, annak megtartására alkalmas helyiséget biztosítani tudja, amelyben az előírt időszakos oktatás tárgyköreinek megfelelő oktatástechnikai eszközök és berendezések rendelkezésre állnak, valamint valamennyi munkavállaló és közreműködő számára megfelelő ülőhely és jegyzetelésre alkalmas bútorzat rendelkezésre áll.
Országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető vasúti járművezetői munkaköröket oktató kérelmező esetében továbbá
Igazolás, hogy rendelkezik olyan vállalatirányítási rendszerrel, amely biztosítja a megfelelő képzettségű és gyakorlattal rendelkező oktatók alkalmazását. Amennyiben rendelkezik érvényes és hatályos vasútbiztonsági tanúsítvánnyal, akkor annak nyilvántartási számának közlése kiváltja az igazolást!
Igazolás, hogy a gyakorlati képzést vasúti járművezetői engedéllyel és a képzés tematikájának megfelelő, tanúsítvánnyal, valamint a vasúti járművezetés terén legalább három éves szakmai gyakorlattal rendelkező oktatók végzik.
Igazolás, hogy rendelkezik minőségirányítási rendszerrel, amely biztosítja, hogy a nyújtott képzés eleget tesz az e rendeletben meghatározott képzési követelményeknek. Amennyiben rendelkezik érvényes és hatályos vasútbiztonsági tanúsítvánnyal, akkor annak nyilvántartási számának közlése kiváltja az igazolást!
Nyilatkozat, hogy biztosítja az oktatók folyamatos, a vasúti vizsgaközpont által szervezett továbbképzésén történő részvételét a szaktudásuk naprakészen tartására érdekében.

 

A Kérelemnek minden esetben tartalmaznia kell kérelmező nevét, címét, cégjegyzékszámát, képviselőjének nevét, kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét, telephelyének pontos címét ahol az oktatást folytatni kívánja, oktatók neveit, valamint oktatni kívánt tantárgyak megnevezését.

 

Kapcsolódó dokumentumok