Vasúti építmények, járművek és berendezések engedélyezése


1. A vasúti pálya és egyéb vasúti építmények engedélyezésével kapcsolatos díjak Díj (Ft/db)
a) Vasúti pályák, iparvágányok  

- létesítési, átalakítási, használatbavételi, feltétfüzet jóváhagyása

 

5 kilométer pályahosszig

444 000

további megkezdett kilométerenként

74 000

- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

14 7000
b) Hidak, aluljárók, védőhidak  

- létesítési, átalakítási, használatbavételi, alkalmazási engedély

552 000

- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

293 000
c) Alagutak  

- létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély engedély

1 010 000

- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

240 000
d) Oldal-, homlok- és magasrakodók  

- létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély

 

gépészeti berendezéssel

381 000

gépészeti berendezés nélkül

297 000

- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

202 000
e) Függőpályák, siklók  

- létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély

513 000

- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

234 000
f) Sífelvonók  

- létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély

 

magas kötélvezetésű sífelvonóknál

513 000

alacsony kötélvezetésű sífelvonóknál

256 000

- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

234 000
g) Keskeny nyomközű vasutaknál a fenti díjtételek 30%-át kell alkalmazni.  

 

2. A vasúti berendezések engedélyezésével összefüggő díjak Díj (Ft/db)
a)  Vasúti biztosítóberendezés   

- létesítési, átalakítási, használatbavételi, alkalmazási engedély

 

állomásonként, állomásközönként, iparvágányonként, sorompónként

 

és feltétfüzet jóváhagyása

587 000

- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

201 000
b) Villamos felsővezeték  

- létesítési, átalakítási, használatbavételi, alkalmazási engedély, feltétfüzet jóváhagyása

 

5 vágánykilométerig

347 000

további megkezdett vágánykilométerenként

58 000

- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

133 000
c) Térvilágítási berendezés  

- létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély

286 000

- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

92 000
d) Kocsibuktató, fordítókorong, tolópad  

- létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély

469 000

- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

235 000
e) Vasúti kocsivontató, rakodódaru, járműmérleg, rakodóberendezés, tartálykocsi töltő-és lefejtő-berendezés  

- létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély

248 000

- megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély

179 000

 

3. Járművek engedélyezésével összefüggő díjak Díj (Ft/db)
a) elvi előzetes típusengedély 180 000
b) előzetes típusengedély, átalakítási engedély 291 000
c) egyszerűsített típusengedély, honosítási engedély, típusengedély megújítása 346 000
d) típusengedély 1 037 000
e) üzembehelyezési engedély  

 - 10 t sajáttömeg alatti járműveknél

153 000

- 10-30 t közötti sajáttömegű járműveknél

200 000

- 30 t sajáttömeg feletti járműveknél

291 000
f) időszakos hatósági járművizsga az e) pont szerinti üzembe helyezési eljárás díjának 60%-a  
g) határozott idejű üzembe helyezési engedély bérleti szerződés alapján, magyar hatósági  jelzéssel közlekedő vasúti járműre 251 000
h) üzembe helyezési engedély módosítása hatósági jelzés változás miatt 96 000
i) vasúti jármű jelzésének meghatározása pályaszámonként / jármű nyilvántartásban történő rögzítése és a jármű adataiban történő változás átvezetése a nyilvántartásban 3 000

 

4. Vasúti járművekre szerelt és vasútüzemi célt szolgáló kazánok, nyomástartó edények Díj (Ft/db)
a) gyártása, átalakítása, üzemben tartása engedélyezésének díja 118 000
b) gyártását és javítását végző vállalkozások engedélyezésének díja 958 000

 

5. Az 1-4 pontokban nem említett vasúti építmények, járművek és berendezések hatósági engedélyezésével kapcsolatban Díj (Ft/db)
a) létesítési, átalakítási, felmentési és használatbavételi engedély 300 000
b) megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély 198 000
c) vasúti jármű elvi előzetes, illetve előzetes típusengedély és átalakítási engedély érvényességi ideje meghosszabbítása 103 000

 

6. Engedélytől való eltérés engedélyezésének díja Díj (Ft/db)
a) Létesítési, átalakítási, használatbavételi engedély (az érvényességi idő meghosszabbításának kivételével) 255 000
b) járműtípus-engedély 273 000

 

7. Létesítési, átalakítási és bontási engedély  Díj (Ft/db)
érvényességi ideje meghosszabbításának díja 89 000

 

8. Használatbavételi engedély meghosszabbításával kapcsolatos eljárások díja megegyezik a használatbavételi eljárás díjával Díj (Ft/db)
a) Fennmaradási engedély díja azonos a létesítési és használatbavételi  
b) Az elvi létesítési engedély díja a létesítési engedély eljárási díjával megegyezik  
c) Az ideiglenes használatbavételi engedélyezési eljárás díja megegyezik a használatbavételi eljárás díjával  
d) Keskeny nyomközű és kétéltű - kivétel a trolibusz - vasúti járművek esetében, a 3. pont e) alpontja kivételével, a 3. és 4. pontban meghatározott díjtételek 30%-át kell alkalmazni  
e) Különleges menet engedélyezésének díja a 3. pont e) alpontjában a 10 t sajáttömeg alatti járműveknél meghatározott díj 70%-a  

 

9. Vasúti építményekre kiadott engedély  Díj (Ft/db)
átruházás díja 147 000