Vasúti képzéssel, engedélyekkel és vizsgáztatással kapcsolatos díjak


1. Vizsgahelyek Díj (Ft/db)
vasúti járművek időszakos vizsgáztatását végző vizsgahelyek működési engedélye 1 211 100

 

2. Vasúti járművek gyártását, javítását végző személyek és szervezetek Díj (Ft/db)
a) járműgyártás, főjavítás végzése 1 661 000
b) fővizsgák végzése 1 246 000
c) közlekedés biztonságával összefüggő részegységek gyártása, javítása 830 000

 

3. Vasúti járműre szerelt tartály vizsgálatára jogosult személy  Díj (Ft/db)
szakértőként történő elismerése, OTIF felé töténő bejelentése 49 000

 

4. Szabályzati előírástól való eltérés  Díj (Ft/db)
engedélyezésének hatósági díja 170 000

 

5. Vasúti egészségügyi alkalmasság vizsgálatának hatósági díjai Díj (Ft/db)
a) Vasúti egészségügyi előzetes egészségi alkalmasság vizsgálat hatósági minősítésének díja vasúti járművezetői munkakörökben  11 000
b) Vasúti egészségügyi előzetes egészségi alkalmasság alkalmassági vizsgálat díja pszichológiai vizsgálatra nem kötelezett munkakörökben 20 300
c) Vasúti egészségügyi előzetes egészségi alkalmasság alkalmassági vizsgálat díja pszichológiai vizsgálatra kötelezett, nem vasúti járművezetői munkakörökben 32 800
d) Vasúti egészségügyi alkalmasság időszakos, soron kívüli, záró vizsgálat hatósági minősítésének díja 12 800
e) Vasúti járművezetői munkakörökben végzett előzetes egészségi alkalmassági vizsgálat során tanúsítvány kiadásának díja 40 800

 

6. Vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörökben dolgozó munkavállalók, valamint tartályvizsgálók oktatását és képzését végző vállalkozások Díj (Ft/db)
a) engedélyezése, oktatásszervezési regisztrációja 614 000
b) engedélyének, illetve a regisztrációjának módosítása 26 000

 

7. A vasúti közlekedésbiztonságával összefüggő munkakörök alapképzésével, időszakos oktatásával, alap-, és időszakos vizsgáival kapcsolatos  Díj (Ft/db)
nyilvántartási, igazolás-kiállítási hatósági díj 6 000

 

8. Vasúti járművezetői engedély  Díj (Ft/db)
kiállításának és cseréjének díja 13 125

 

9. Külföldön szerzett képesítés  Díj (Ft/db)
honosítása 14 400

 

10. A vasúti tartályok megfelelőségértékelését, az időszakos és soron kívüli vizsgálatát, valamint az üzemi vizsgálóhely felügyeletét ellátó vizsgáló szervezetek  Díj (Ft/db)
működési engedélye 1 248 000

 

11. Vasúti alrendszerek, rendszerelemek karbantartásáért felelős szervezetek  Díj (Ft/db)
tanúsítása, engedélyezése 1 248 000