Külföldön szerzett vasúti képesítések honosítása


Jogszabályi háttér

 • 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 4. § (1)
 • 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól 35. § (1)
 • A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet 2. melléklet 23. Külföldön szerzett képesítés honosításának hatósági díja 14.400 Ft.
Mit kell tartalmaznia a kérelemnek?

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező adatait (név, születési név, születési hely, idő, lakóhelyének címét),
 • a kérelmező milyen képesítést kíván honosíttatni (elismertetni).

A kérelemhez mellékelni kell az alábbiakban meghatározott dokumentumokat:

 • a kérelmező állampolgárságát igazoló okirat másolat (szem.ig. és lakcímkártya másolat),
 • a képzés sikeres elvégzését tanúsító igazolás másolata, valamint hiteles fordítása,
 • Igazolás az igazgatási szolgáltatási díj (14.400.-Ft, azaz Tizennégyezernégyszáz forint) megfizetéséről,
 • a bizonyítványt kiállító állam illetékes hatóságának 30 napnál nem régebbi eredeti igazolása és annak hiteles fordítása arról, hogy a bizonyítványt kiállító külföldi intézmény jogállása megfelel a vasúti vizsgaközponténak,
 • a bizonyítványt kiállító állam illetékes hatósága által kiadott eredeti nyilatkozat és annak hiteles fordítása, hogy a megszerzett igazolás megfelel a kiállító államban szakmai vizsgának (részletes tematikus felsorolás)

Benyújtandó dokumentumok részletes listáját az Ellenőrzési lista is tartalmazza.

Az eljárások igazgatási szolgáltatási díj megfizetése

Banki átutalással (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számlaszáma: 10032000-00290713-38100004) is.

A kérelem és mellékleteinek Hatóságunkhoz történő eljuttatása

 • személyesen (Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 62.), vagy
 • postai úton (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály - Vasúti Képzés- és Vizsgafelügyeleti Osztály - 1441 Budapest, Pf. 88.)

A vasúti közlekedési hatóság a kérelemről, a kérelemben foglalt módosítások tudomásulvételéről határozatban dönt.

Ellenőrző lista a honosítási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumokról

Kérelem
Állampolgárságot igazoló okirat másolata (szem.ig. és lakcímkártya másolat)
A képzés elvégzését tanúsító igazolás hiteles másolata és hiteles fordítása
Igazolás az igazgatási díj megfizetéséről
A bizonyítványt kiállító állam illetékes hatóságának 30 napnál nem régebbi eredeti igazolása és annak hiteles magyar fordítása, vagy az adott állam jogszabályának másolata és annak hiteles magyar fordítása, valamint az illetékes közigazgatási szerv arról szóló eredeti nyilatkozata és annak hiteles fordítása, hogy a hivatkozott jogszabály hatályos és alkalmazandó a külföldi államban, valamint, hogy az igazolást kiállító külföldi intézmény jogállása megfelel a vasúti vizsgaközpont kijelöléséről szóló 338/2010. (XII.27.) Korm. rendelettel kijelölt vasúti vizsgaközponténak.
A bizonyítványt kiállító állam illetékes hatósága által kiadott arról szóló eredeti nyilatkozat és annak hiteles fordítása, hogy a megszerzett igazolás megfelel a kiállító államban szakmai vizsgának (részletes tematikus felsorolás).

A Kérelemnek minden esetben tartalmaznia kell kérelmező nevét, címét, születési helyét és idejét. 

 

Kapcsolódó dokumentumok

check lista honosítás_2014_07_04.pdf
Vasút Hatóság    |   Hasznos Tudnivalók |   Utolsó frissítés 2014.08.12.