Képzés és vizsgáztatás felügyelete, ellenőrzése


Jogszabályi háttér

19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól

A vizsgabiztosok kijelölése, a vizsgabizottság

Az alapvizsgán a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 3. melléklete alapján a vizsgázó, valamint a hatóság által kinevezett vizsgabiztos vagy vizsgabizottság vehet részt. A hatóság képviselője, valamint – szakmai vizsgálat esetében – a Közlekedésbiztonsági Szervezet képviselője a vizsgán megfigyelőként jelen lehet.

A vizsgán részt vevő vizsgabiztost vagy a vizsgabizottság elnökét és tagját a vizsgaközpont jelöli ki. A vizsgabizottságnak nem lehet tagja az, aki a vizsgára felkészítő képzésben oktatott vagy az elméleti tantárgyak oktatásán való részvétel alól mentesítést nyújtó konzultációt biztosított a vizsgázó részére.

A vizsgabiztosoknak évente – a kinevezés évét kivéve – legalább egy alkalommal a vizsgaközpont által szervezett továbbképzésen kell részt venniük.

A hatóság 30 napon belül visszavonja a vizsgabiztosi kinevezést, ha a vizsgabiztos a fenti továbbképzésen a tárgyév december 31-ig nem vesz részt.

Amennyiben a vizsga több vasúti szakterület ismereteire is kiterjed, a 2. melléklet a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelethez, a szakterületek – így különösen forgalmi, műszaki szakterület – arányának megfelelően tartalmazza a vizsgabizottság létszámát és összetételét.

Az országos vasúti pályahálózaton vonatokat közlekedtető járművezetők vonaton szervezett gyakorlati vizsgáinak lefolytatására a vizsgabiztosnak vasúti járművezetői igazolvánnyal, és az adott vonalra és járműtípusra vonatkozó tanúsítvánnyal kell rendelkeznie. Amennyiben a vizsgáztató nem rendelkezik tanúsítvánnyal a vonatkozó vasúti pályahálózatra vagy vasúti járműre, akkor a vizsgán jelen kell lennie egy, az adott vasúti pályahálózatra vagy vasúti járműre vonatkozó tanúsítvánnyal rendelkező vasúti járművezetőnek.

A képzőszervezet minden év március 31-ig beszámol a hatóságnak az általa az előző évben folytatott oktatási tevékenységéről, és – statisztikai adatok közlésével – annak eredményességéről.

 

Kapcsolódó dokumentumok

 

Kulcsszavak