Orvosi alkalmassági vizsgálatok felügyelete


Jogszabályi vonatkozás

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről.

Az egészségügyi dokumentáció

Az egészségi alkalmassági vizsgálatot és annak megállapításait a tanúsítást végző foglalkozás-egészségügyi orvos a 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 5. melléklet B. pontja szerinti „Alkalmassági tanúsítvány vasúti szolgálatra" elnevezésű nyomtatványon köteles rögzíteni.

A nyilvántartás munkáltatói példányát a foglalkozás-egészségügyi orvos, a bejegyzést követően a munkáltató részére megküldi, aki köteles azt a foglalkoztatás teljes tartama alatt megőrizni, a munkavállaló újabb egészségi alkalmassági vizsgálata előtt az egészségi alkalmassági vizsgálatot végző foglalkozás-egészségügyi orvosnak átadni.

A 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 5. melléklet E. pontjában meghatározott egészségügyi törzslapot a foglalkozás-egészségügyi orvos az egészségügyi dokumentációra vonatkozó külön jogszabályban előírt időtartamban őrzi meg.

Az egészségi alkalmassági vizsgálatot végző szervezet havonta köteles az elvégzett vizsgálatokról és azok eredményéről a közlekedési hatóság felé adatot szolgáltatni.

Mit kell tartalmaznia az adatszolgáltatásnak?
  • a vizsgált személy Vtv. 80. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott adatait,
  • a vizsgálat alapján kialakított tanúsítványt, az esetleges korlátozásokkal,
  • a tanúsítvány alapján betölthető munkakört,
  • az alkalmasság időbeli hatályát,
  • a vizsgált személy munkáltatójának adatait.

Ha a vizsgált személy pszichológiai alkalmassági vizsgálatra kötelezett, a foglalkozás-egészségügyi orvos az érintett személy egészségi állapotáról a vizsgálatot végző pszichológust tájékoztatja.

A munkaviszony megszűnésekor az alkalmasságot megállapító foglalkozás-egészségügyi orvos kiállítja az egészségügyi törzslap kivonatát, melyet a munkavállaló részére átad azzal, hogy új munkahelyén a vizsgálatot végző orvosnak azt bemutassa.