Az elsőfokú döntések elleni fellebbezések elbírálása


Jogszabályi vonatkozás

203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről.

Bírósági felülvizsgálat menete

Amennyiben az NFM VHF által kiadott elsőfokú határozattal a munkáltató vagy a munkavállaló nem ért egyet, a határozat ellen bírósági felülvizsgálattal élhet.

A határozat bírósági felülvizsgálata iránt – jogszabálysértésre hivatkozva – kereset terjeszthető elő. A keresetlevelet 3 (három) példányban, az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó vasúti hatóságnál  – de az illetékes bíróság címzetti megjelölésével – lehet benyújtani a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül. Tájékoztatom, hogy a bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a keresetlevélben azonban kérhető a tárgyalás megtartása. A peres eljárás illetékköteles, amelyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

 A közigazgatási hatósági ügyek felülvizsgálatát az illetékességgel rendelkező Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírálja el.

 

Kapcsolódó dokumentumok