Biztonsági jelentés és éves beszámoló jelentés


A pályavasúti társaság és a vállalkozó vasúti társaság - legkésőbb minden év június 30-áig - az előző évre vonatkozóan meghatározott tartalommal éves biztonsági jelentést készít és nyújt be a vasúti közlekedési hatósághoz.

Mit kell tartalmaznia a biztonsági jelentésnek?
 • a pályavasúti társaság és a vállalkozó vasúti társaság vasútbiztonsági célkitűzéseinek teljesítéséről, valamint a vasútbiztonsági tervek megvalósításáról szóló tájékoztatást,
 • a nemzeti vasútbiztonsági szabályokban meghatározott mutatók és a közös biztonsági mutatók alakulásáról szóló tájékoztatást, amennyiben azok a jelentést adó vasúti társaság működésére jellemzőek,
 • a belső biztonsági ellenőrzések eredményeit,
 • a vasút és az infrastruktúra működésének hiányosságait és üzemzavarait,
 • a vonatok közlekedésével, az infrastruktúra működésével összefüggő, jelentésköteles rendkívüli eseményekre vonatkozó statisztikai adatokat.

A vasút és az infrastruktúra működésének hiányosságait és üzemzavarait, illetve a vonatok közlekedésével, az infrastruktúra működésével összefüggő, jelentésköteles rendkívüli eseményekre vonatkozó statisztikai adatokat a vasúti társaság a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére is megküldi.

Mit tartalmaz a közlekedési hatóság által készített éves beszámoló jelentés?
 • a vasútbiztonság alakulását, beleértve a közös biztonsági mutatók összefoglalását,
 • a vasútbiztonságra vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályozások változásait,
 • a biztonsági tanúsítványokkal és biztonsági engedélyekkel kapcsolatos változásokat,
 • az infrastruktúra működtetésével és a vasúti társaságok ellenőrzésével kapcsolatos eredményeket és tapasztalatokat,
 • a karbantartásért felelős szervezetek azonosítására és tanúsítására vonatkozó, a vasúti járművek üzembe helyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott kötelezettség alóli eltérésre vonatkozó adatokat és azok indokolását,
 • a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer energia alrendszere vonatkozásában a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tévő, nem hitelesített rendszerelemek leírását és a hitelesítés hiányának okait, beleértve a nemzeti szabályok alkalmazását is,
 • a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer infrastruktúra alrendszere vonatkozásában a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tévő, nem hitelesített rendszerelemek leírását és a hitelesítés hiányának okait, beleértve a nemzeti szabályok alkalmazását is,
 • a hagyományos transzeurópai vasúti rendszer mozdonyok és személyszállító járművek jármű alrendszerére vonatkozóan a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tévő, nem hitelesített rendszerelemek leírását és a hitelesítés hiányának okait, beleértve a nemzeti szabályok alkalmazását is.

Az éves beszámoló jelentésnek az Európai Vasúti Ügynökség részére történő megküldését megelőzően a közlekedési hatóság egyeztet a KBSZ-szel. Amennyiben a KBSZ az éves beszámoló jelentésre észrevételt tesz, azt az éves beszámoló jelentésnek tartalmaznia kell.

Jogszabályi vonatkozás

40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról.