Új vasúti okmányok


Vasút Hatóság   |  
2012.05.15.
Új vasúti okmányok
Új vasúti okmányok
A vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról szóló 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet a vonatkozó európai rendelet előírásait ültette át a magyar jogrendszerbe.
A fenti rendelet szerint 2012. január 1-jétől másik Európai Gazdasági Térség (EGT) államában határon átmenő szolgáltatást, kabotázsszolgáltatást vagy vasúti árutovábbítást végző, továbbá legalább két EGT-államban dolgozó vasúti járművezetőnek az EU rendelet szerinti engedéllyel és tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.
Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala hatáskörébe tartozik az új vasúti járművezetői okmányok kiállítása, az NKH 2011. júniusában „Egyes vasúti okmányok bevezetése, azok egységes igazgatási és informatikai kezelése" tárgyban projektet indított a hatékony és összehangolt feladat végrehajtása érdekében.
A projekt keretében kidolgozásra került az új, a tulajdonos igazolványképével ellátott, kártyaformátumú okmány okmányvédelmi és látványterve, amely megfelel az európai uniós mintának.
Az NKH 2012. április végéig 1278 db vasúti járművezetői igazolványt adott ki.