Műszaki és biztonsági auditálási eljárás


Vasút Hatóság   |  
2012.06.25.
Műszaki és biztonsági auditálási eljárás
Műszaki és biztonsági auditálási eljárás
A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) vasúti szakterülete, mint vasúti biztonsági hatóság (National Safety Authority (NSA)) engedélyezi a különféle alrendszerek használatbavételét, vagy más néven üzembe helyezését (placing into service), kiadják a vasúti társaságoknak a biztonsági tanúsítványt, illetve az infrastruktúra üzemeltető társaságoknak a biztonsági engedélyt.
A biztonsági hatóságok feladata, hogy a használatba helyezett alrendszerek üzemeltetését, műszaki állapotát ellenőrizzék.
 
Az Európai Vasúti Ügynökség (ERA) által kitűzött célnak megfelelően a tagállamok hatóságait azonos, magas színvonalra felzárkóztatni olyan minősítési rendszerrel lehet, amelyben a tagállamok rendszeres tanúsítását, auditálását nemzetközi team végzi el azonos vizsgálati módszer és azonos feltételrendszer alapján.
 
Az auditálási eljárást, az ERA Kölcsönös Auditálási eljárásnak (Cross-Audit) nevezte el. A rendszert a légügyi hatóságok auditálási technikája alapján alakították ki, és jelenleg egy Pilot Projekt keretében tesztelik. A Pilot Projektben hat tagállam vesz részt, ezek közül az egyetlen közép-európai tagállam Magyarország.
 
Az audit a 2011-2013-as időszakban önkéntes – ettől ún. „pilot" projekt – a tagállamok közötti gyakorlatok eltéréseinek, valamint a rendszer alkalmazhatóságának felmérésére szolgál.  A cél, hogy az egyes tagállamoknál alkalmazott magas színvonalú, jól végzett eljárás gyakorlatát átültessék az európai gyakorlatba, és akár az európai jogba is.
 
A biztonsági hatóságokat egy 5 fokozatú skálán minősítik az auditorok, külön-külön a biztonsági tanúsítvány és engedély kiadása, a használatbavételi eljárások és az ellenőrzések hatékonysága tekintetében.
Az audit eljárás részletes programját az Audit Bizottság dolgozta ki, mely az ERA és néhány tagállam (Németország, Egyesült Királyság, Szlovénia stb.) nemzeti hatóságainak képviselőiből áll.
 
Az auditorok megállapítása szerint a magyar jogrendben átkerült uniós előírások eljárásai kidolgozottak, irányítottak és ellenőrzöttek.
Azon esetekben, ahol a jogszabály nem került átültetésre, de az EU-előírás ismert, a hatóság annak szellemében jár el.
 
Az auditorok elmondták és írásban megerősítették, hogy az NKH kiváló képzettségű, nyitott gondolkodású szakemberekkel dolgozik, és a már bevezetett folyamatok példásak.
Továbbá kifejtették, hogy az NKH folyamatszabályozási rendszerét good practice-ként javasolják bevezetni az EU-ban.
 
Az audit záróülésére 2012 szeptemberében kerül sor.