Egyeztetés a vasúti járművek engedélyezési eljárásainak kölcsönös elfogadása érdekében


Vasút Hatóság   |  
2012.09.03.
Az NKH és a BMVIT között a vasúti járművek engedélyezési eljárásainak kölcsönös elfogadása érdekében kezdeményezett egyeztetés
A vasúti járművek engedélyezési eljárásainak kölcsönös elfogadása érdekében a Nemzeti Közlekedési Hatóság – mint Magyarország vasúti biztonsági hatósága –és a Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (a továbbiakban: BMVIT) – mint Ausztria vasúti biztonsági hatósága – egyeztetést kezdeményezett 2012 augusztusában.
 
Az egyeztetésen a felek az alábbiakról állapodtak meg:

1. Az engedélyezési eljárások kölcsönös elfogadásának alapjai

-      a megállapodás a két illetékes hatóság sok éves megbízható együttműködése;
-      a vasúti járművek engedélyezési eljárásai alkalmazásának és az engedélyek elfogadásának elvei a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK irányelven alapulnak.
 

2. Az engedélyezési eljárások kölcsönös elfogadásának céljai:

-      a két hatóság közötti bizalmi elven alapuló jelenlegi együttműködés intézményesítése;
-      az együttműködés kiterjesztése mind a dízel, mind a villamos mozdonyok, motorkocsik, motorvonatok, valamint személykocsik engedélyezési eljárására;
-      az együttműködés kiterjesztése a 2000. évtől tervezett és épített új járművekre, amelyeknél egy közös, egységes engedélyezési eljárást kell végrehajtani;
-      a két állam illetékes hatósága alakítson ki egy közös engedélyezési jegyzéket (az ún. Ellenőrzési jegyzék - Checklist), amely tartalmazza a vasúti közlekedés biztonságára vonatkozó Európai Unió által kidolgozott átjárhatósági műszaki előírásokat, szabványokat, valamint a nemzeti szabályozásokat, szabványokat. Az engedélyezési jegyzék alapján állapodjanak meg a műszaki követelmények kategóriába sorolásáról, a kölcsönös elfogadás tárgyát képező műszaki jellemzőkről (pl. ütköző-, vonókészülék, kerékpár stb.). Az engedélyezési jegyzéket az illetékes hatóságok kölcsönös megállapodás alapján módosítsák, ha az ennek alapját képező követelményekben változás állna be;
-      hosszú távon a kölcsönös elfogadási együttműködés kiterjesztése a szomszéd államok felé (pl. Szlovénia, Szlovákia, stb.).
 
3. Az egyeztetések menete
-      az egyeztetés eredményeként létrejövő megállapodás felépítése, tartalma és melléklete(i) alapjaiban megegyeznek a vasúti gördülőanyag engedélyezési eljárásainak alkalmazásba vételéről és az illetékes felügyeleti hatóságok engedélyezési eljárásainak kölcsönös elfogadásáról szóló, Hollandia, Németország, Svájc, Ausztria és Olaszország közlekedésért felelős miniszterei által aláírt Egyetértési Nyilatkozat felépítésével, tartalmával és mellékleteivel;
-      az egyeztetések hivatalos nyelve az angol, de az egyeztetések jegyzőkönyveit német és magyar nyelven készítik el;
-      a megállapodás tervezett elfogadása 2013. I. negyedév
-      az egyeztetéseket havonta tartják meg, a megállapodást legfeljebb 5 ülés keretében tervezik résztvevők kidolgozni.
 
Mindkét fél közös szándéka az együttműködés fokozása, valamint az engedélyezési eljárások gyorsítása és egyszerűsítése a vasúti közlekedés biztonságának magas szinten tartása mellett, az ügyfelek érdekében.