Az NKH és az ERA Kölcsönös Elfogadási Munkacsoportjának egyeztető tárgyalása az RDD rendszerről


Vasút Hatóság   |  
2012.11.27.
Az NKH és az ERA Kölcsönös Elfogadási Munkacsoportjának egyeztető tárgyalása az RDD rendszerről
A Referenciadokumentum Adatbázis (RDD - Reference Document Database) egy 2012. április 1-jén indult online adatbázis, amely tartalmazza minden tagállam Nemzeti Referenciadokumentumát (NRD – National Reference Document). Ennek részét képezi azon előírások illetve jogszabályok gyűjteménye, amelyek a vasúti járművek üzembe helyezésének engedélyezésekor az adott tagállamban követendők. Az RDD mindemellett alkalmazási útmutatót is tartalmaz a könnyebb eligazodás végett.
 
Az RDD célja a járművek üzembe helyezésével kapcsolatos engedélyezési eljárások gyorsításának elősegítése, valamint egyszerűsítése azáltal, hogy az összes tagállam (valamint Norvégia) vonatkozó előírásaihoz hozzáférést biztosít. Az RDD elérhetővé teszi továbbá az országok kölcsönösen elfogadott műszaki előírásait és jogszabályait is.
Mindehhez alapot nyújt hatóságunk rendszeres részvétele az ERA (Európai Vasúti Ügynökség) által szervezett Kölcsönös Elfogadási Munkacsoportban (GIG).
A munkacsoport munkája keretében az egyes tagállamok képviselői megvitatják a járművek paramétereivel kapcsolatos kölcsönösen elfogadásra kerülő előírásokat.
A munka eredményeként megszülető dokumentum, a „Cross-Acceptance" részletesen szabályozza, hogy mely kérdésekben (futómű, alváz stb.) és milyen részletekre kiterjedően fogadják el egymás műszaki szabályait, az elvégzett vizsgálatok eredményeit, és melyekben kell megismételni a vizsgálati eljárást, vagy kell nemzeti sajátosságok tekintetében kiegészítő vizsgálatokat végezni.
 
A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) feladata tehát, hogy a magyar NRD mindig naprakész legyen. A szükséges frissítések és módosítások a jogszabályi változásoknak megfelelően az online felületen keresztül végezhetők el, melyhez természetesen az ERA felhasználónevet és jelszót biztosított az NKH erre kijelölt előadójának.
 
A megbeszélés minden szempontból eredményesen zárult, biztosítva ezzel a további hatékony együttműködést az Európai Vasúti Ügynökséggel.
 
Az RDD az alábbi címen érhető el: