Új európai uniós vasúti jogszabályok hatályba lépése


Vasút Hatóság   |  
2015.01.19.

Ezúton értesítem Önöket, hogy az Európai Unió L 355 és L 356 Hivatalos Lapjaiban új EU vasúti jogszabályok kerültek kihirdetésre.

 

Európai Unió L 355 Hivatalos Lapjában a következő jogszabályok:

  • A Bizottság 2014/106/EU irányelve (2014. december 5.) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. és VI. mellékletének módosításáról,

  • A Bizottság 2014/897/EU ajánlása (2014. december 5.) a strukturális alrendszereknek és járműveknek a 2008/57/EK és a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő üzembe helyezésével és használatával kapcsolatos kérdésekről (DV29bis)

HL L 355 : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:355:FULL&from=EN

 

Európai Unió L 356 Hivatalos Lapjában az új ÁME (TSI) csomag:

  • A Bizottság 1299/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének infrastruktúra alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról

  • A Bizottság 1300/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az uniós vasúti rendszernek a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokról

  • A Bizottság 1301/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének energia alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról

  • A Bizottság 1302/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének járművek – mozdonyok és személyszállító járművek alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról

  • A Bizottság 1303/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszeréhez tartozó vasúti alagutak biztonságára vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról 

  • A Bizottság 1304/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a járművek – zaj alrendszerre vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról, a 2008/232/EK határozat módosításáról és a 2011/229/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

  • A Bizottság 1305/2014/EU rendelete (2014. december 11.) az Európai Unió vasúti rendszerének a fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazásai elnevezésű alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 62/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

HL L 356 : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:356:FULL&from=EN