Konferencia a vasút jövőjéről


Vasút Hatóság   |  
2015.05.27.
Konferencia a vasút jövőjéről
Konferencia a vasút jövőjéről
Az uniós költségvetési ciklus nyertese a vasút, a lehetőséggel élnie kell az ágazatnak, hangzott el a 8. Vasúti Tréning elnevezésű szakmai konferencián, ahol a szakemberek a fejlesztés irányelveiről, az iparágat érintő megváltozott szabályozási és hatósági környezetről mondták el véleményüket.

A Fórum Kiadó által szervezett 8. Vasúti tréning elnevezésű konferencián a magyar vasúti közélet meghatározó személyiségeit kérték fel előadónak. A szervezők célja az volt, hogy teret biztosítsanak a vasúttársaságoknak, a vasúti árufuvarozóknak és a szállítmányozóknak, az ágazatot felügyelő hatóságnak arra, hogy megismerhessék a változó működési környezet újdonságait, az új EU-s költségvetési időszak vasútfejlesztési irányelveit. Megvitathatták a fejlesztési projekteket, a vasút szabályozás változásait, a pályaüzemeltetésre, működtetésre vonatkozó tudnivalókat.

A korszak nyertese a vasút

Becsey Zsolt közlekedésért felelős helyettes államtitkár nyitóbeszédében a vasút közeljövőjét, lehetőségeit vázolta fel. „A 2014-20-as uniós költségvetési ciklus a közlekedési ágazatban alapvetően a vasútról fog szólni" – erősítette meg a korábbi információkat a helyettes államtitkár, aki elmondta: az unió a források tekintetében korábbiaknál is jobban koncentrál a területre, így a vasút a „korszak nyertese".  EU-s igény, hogy a személyszállítás mellett a teherforgalomban is a vasút legyen a közúti fuvarozás alternatívája. Ez a külső kényszer Magyarországra tekintetében pozitív hatással jár, elkezdődhet a közlekedési folyosók, fővonalak modernizálása. Ezek során hidak újulhatnak meg, adott esetben épülhetnek, ezzel párhuzamosan pedig a járműállomány és a pálya is megújulhat. „Sokan kérdezik, építünk- e gyorsvasutat, TGV-t, de a magyar fizetőképes realitásoknak sokkal inkább megfelelnek a 120-160 kilométer per órás sebességet lehetővé tevő felújítások, vagyis ezek fognak dominálni" – hangzott el.

Pénzt csak jó koncepció kap

A szaktárca 17 pályázatot adott be – ezek nagy része vasúti, de van köztük vízi is –, ám ezek kedvező elbírálásához meg kell felelni az EU követelményeinek. Az EU akkor ad pénzt például elővárosi fejlesztésekre, ha a pályázó fenntartható városi mobilitási koncepcióban gondolkozik. Ehhez új típusú gondolkodás kell. Az EU régebbi tagországaiban már régóta gyakorlat a közlekedési lehetőségek összehangolása. Az intermoduláris pontok kiépítése révén elérhető a kötöttpályás közlekedés összehangolása a helyi, távolsági buszjáratokkal, nem feledkezve meg a személygépjárművek és kerékpárok parkolási lehetőségeiről sem. Az állam uniós segítséggel óriási összeggel támogatja a megújulást, ami a vasút térnyerését, az utas szám növekedést hozhatja majd. Mivel azonban Magyarország egyre inkább ipari termelő ország, ezért a teherszállítás is új kihívás elé néz a jövőben, hangzott el.

Vasút a hatóság szemszögéből

A vasút működési környezetét azonban nem csak az infrastruktúra, annak állapota, hozzáférhetősége határozza meg, hanem a hatósági környezet is, erről az NKH Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, Vasúti Főosztályának főosztályvezetője tartott előadást. Alscher Tamás a vasúti szabályozást a hatóság szemszögéből elemezte, elmondta, 2015 egyből komoly kihívásokkal kezdődött, ugyanis az esztendő hat TSI (Technical Specifications for interoperability) és még számos más jogszabályi változással indult. A tanúsítványok kiadásának új rendje érinti a KÖZOP-os beruházásokat, ráadásul az adminisztráció az Unió felé nagyon fontos, márpedig ezen a téren Magyarországnak vannak elmaradásai. Pláne, hogy az új szabályozás szerint a különböző tanúsítványok beszerzését kiterjesztették a teljes vasúti hálózatra. Ennek magyarázata az egységes európai vasúthálózat elérésének támogatása.

Alscher Tamás elmondta, a vasúti bírságrendelet megjelenését követően egyeztettek az iparági szereplőkkel, és az érdekképviseletekkel is. Az NKH intézkedési tervet készített a hatósági eljárásokról, és módosító javaslatokkal állt elő, amelyek figyelembe vették az ágazat kéréseit is. A főosztályvezető leszögezte, a bírságból befolyó díj nem az NKH-t illeti, a hatóság pénzügyileg nem érdekelt a büntetések kiszabásában, csupán közlekedésbiztonsági és jogszabályi előírások megszegéséből származó mulasztások miatt szankcionál. „A bírságrendeletre azért volt szükség, mert korábban a hatóság egyetlen eszköze a renitens vállalkozókkal szemben csak az volt, hogy visszavonhatta a biztonsági tanúsítványát, engedélyét " – mondta.

Milyen vasutat akar Európa?

Az NKH nemzetközi tevékenységéről szólva kijelentette, hogy szakembereik részt vesznek az Európai Vasút Ügynökség (ERA) 10 munkacsoportjának munkájában. A munkacsoportok az európai jogalkotás egyik legfontosabb fóruma, mert ezekben a munkacsoportokban születnek a jogszabályok. Egyúttal megjegyezte, a hatóság jelenlegi lehetőségei nem engedik, hogy több bizottságban még aktívabban vegyenek részt a Valenciennesben működő ERA munkájában.  Pedig erre szükség volna, mert Magyarország speciális helyzetben van, az EU egyik legtöbb szomszéddal rendelkező tagállamaként vesz részt a nemzetközi vasúti közlekedésben. Ráadásul van nem uniós szomszédunk is, amely a tapasztalatok szerint nem könnyíti meg a hatóság életét, a keleti vasúttársaságok nem minden esetben érzik magukénak a biztonsági és minőségi előírások betartását. A jövőről szólva kijelentette, Európának el kell döntenie, hogy drága vagy biztonságos vasutat szeretne. Tanúsításokat rengeteg szervezet adja ki, ami újabb és újabb költségekkel terheli vasút-üzemeltetőt, és ráadásul újabb és újabb független szakembert kell bevonni az eljárásokba. Az Európai Uniós előírások a független szervezetekre vonatkozóan részletesen definiálják a függetlenségi kritériumokat, de nem határozzák meg a vasútszakmai követelményeket.  Ez összességében megkérdőjelezi, hogy az üzleti alapon alakuló szervezetek – kifejezetten külföldi tapasztalatok alapján - milyen szakmai tartalmú tanúsítványok kerülhetnek kiadásra.
 

A konferencia kerekasztal beszélgetéssel zárult, amelyen az állami és magánvasutak közötti együttműködést vitatták meg a legnagyobb szállítmányozói cégek vezetői.