Feltétfüzet alkalmazási engedély


Feltétfüzet: a hazai vasúti pályahálózaton első alkalommal létesített vagy alkalmazott berendezés, szerkezet, készülék, részegység, szerkezeti elem műszaki és biztonsági követelményeinek leírása.

A kérelmező az alkalmazni tervezett berendezések, alrendszerek, alkatrészek műszaki, biztonsági követelményeire saját döntése, vagy jogszabály előírása szerint feltétfüzetet készít a megfelelőség-értékelő szervezet általi tanúsítás alapjául.

A feltétfüzet alkalmazását a vasúti közlekedési hatóság engedélyezi.

Milyen dokumentumokat kell benyújtani az engedélyhez?
  • feltétfüzet üzemeltetői nyilatkozattal záradékolva;
  • közlekedési szakértői vélemény.