Jogutódlás bejelentése


A vasúti közlekedési hatóság részére - annak igazolása mellett - írásban be kell jelenteni:

  • ha a vasúti engedély időbeli hatályának tartama alatt az engedélyes helyébe a polgári jog szerinti jogutódja lép,
  • ha a használatbavételi engedéllyel rendelkező vasúti pálya vagy annak egy része tekintetében a tulajdonviszonyban, vagy az üzemeltetői jogviszonyban jogutódlás következik be.