Nyilvántartás vezetése


A 289/2012. (X. 11.) Korm. Rendelet szerinti engedélyekről a vasúti közlekedési hatóság nyilvántartást vezet.

Milyen adatokat tartalmaz a nyilvántartás?
  • az engedély száma,
  • az engedély fajtája,
  • az engedélyes neve, székhelye, elérhetőségei,
  • az engedélyezett vasúti építmények megjelölése,
  • az engedély időbeli hatálya,
  • az engedélyben rögzített korlátozások.

A nyilvántartásba bejegyzett adatokat - ideértve az időközben módosított vagy törölt adatokat - az adott vasúti létesítmény nyilvántartásból való törlését követő tíz évig meg kell őrizni. A törölt adatnak a törlést követő három évig online megállapíthatónak kell maradnia.