Vizsgabiztosok kinevezése


Jogszabályi háttér

  • 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 36. § (9); 81. § (7)
  • 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól 14. §; 15. § (3)
  • A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet 2. melléklet 21. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök alapképzésével, időszakos oktatásával, alap- és időszakos vizsgáival kapcsolatos nyilvántartási, igazolás-kiállítási hatósági díj 6 000 Ft.
Mit kell tartalmaznia a kérelemnek?

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a kérelmező adatait (név, születési név, születési hely, idő, lakóhelyének címét),
  • a kérelmező milyen képzéshez kapcsolódóan, milyen témakörökben kíván vizsgáztatni.

A kérelemhez mellékelni kell az alábbiakban meghatározott dokumentumokat:*

  • a képzés tartalmának megfelelő szakmai, vasúti oktatói gyakorlat, illetve szakmai irányítási és szakmai felügyeleti tevékenység meglétének igazolásait,
  • a felsőfokú végzettséget bizonyító oklevél hiteles másolatát
  • igazolást az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről.

 

Az eljárások igazgatási szolgáltatási díj megfizetése

Banki átutalással (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számlaszáma: 10032000-00290713-38100004) is.

A kérelem és mellékleteinek Hatóságunkhoz történő eljuttatása

  • személyesen (Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 62.), vagy
  • postai úton (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály - Vasúti Képzés- és Vizsgafelügyeleti Osztály - 1441 Budapest, Pf. 88.)

A vasúti közlekedési hatóság a kérelemről, a kérelemben foglalt módosítások tudomásulvételéről határozatban dönt.

Ellenőrző lista

Ellenőrző lista a vizsgabiztosi névjegyzékbe vételi kérelem benyújtásához szükséges dokumentumokról

Általános vizsgabiztos
Kérelem  
Felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum
Vizsgaközpont írásos javaslata
Eljárási díj befizetését igazoló dokumentum
Igazolás legalább 5 év vasútforgalmi, vagy a képzés tartalmának megfelelő műszaki szakmai gyakorlatról
Igazolás a vizsgaközpont által szervezett felkészítő elvégzéséről
Igazolás legalább 2 év vasúti oktatói gyakorlatról
Igazolás legalább 5 év szakirányú gyakorlatról a vizsga tárgyának megfelelően
Igazolás legalább 3 év szakmai irányítási és szakmai felügyeleti gyakorlatról
Vasúti járművezetői (típusismereti, vonal- és állomás-ismereti) gyakorlati vizsgabiztos kérelmező esetében továbbá
Nyilatkozat az egyenlő bánásmód követelményeinek betartásáról (19/2011. (V.10) NFM rendelet 7. melléklete)
Igazolás a vizsga tárgyával kapcsolatos 4 év szakmai gyakorlatról** (5 éven belül és 6 hónapnál nem régebbi)
Érvényes vezetői engedély és a tematikának megfelelő tanúsítvány másolata, 3 éves járművezetői gyakorlat megléte.
Nyilatkozat a vasúti járművezetők tanúsítási rendszerének ismeretéről.

 

Vasúti járművezetői (típusismereti, vonal- és állomás-ismereti) gyakorlati vizsgabiztos kérelmező esetében továbbá
Nyilatkozat az egyenlő bánásmód követelményeinek betartásáról (19/2011. (V.10) NFM rendelet 7. melléklete)
Igazolás a vizsga tárgyával kapcsolatos 4 év szakmai gyakorlatról** (5 éven belül és 6 hónapnál nem régebbi)
Érvényes vezetői engedély és a tematikának megfelelő tanúsítvány másolata, 3 éves járművezetői gyakorlat megléte.
Nyilatkozat a vasúti járművezetők tanúsítási rendszerének ismeretéről.

 

A Kérelemnek minden esetben tartalmaznia kell kérelmező nevét, címét, születési helyét és idejét.

** A gyakorlat időtartamába beszámít a vasúti járművezetői igazolvánnyal és tanúsítvánnyal végzett olyan vezető beosztású munkavállalói időszak, amelynek során vasúti járművezetők közvetlen irányítását látta el, valamint a kérelem tárgyának megfelelő oktatói, vizsgabiztosi tapasztalat ideje.

 

Kapcsolódó tartalmak

 

Tájékoztató vasúti hatósági vizsgabiztosok kinevezéséről_2015_08.pdf
Vasút Hatóság    |   Hasznos Tudnivalók, Közlekedésbiztonság |   Utolsó frissítés 2015.08.03.
check lista vizsgabiztosi kinevezés_2015.pdf
Vasút Hatóság    |   Hasznos Tudnivalók, Közlekedésbiztonság |   Utolsó frissítés 2015.08.03.