Vasúti képzés és vizsgáztatás felügyelete

12 cikk

A vasúti járművezetői engedély kiadása (okmánykiadás)

Jogszabályi háttér 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 36/C. § (1) Vasúti jármű vezetése a közlekedési hatóság által kiállított vasúti járművezetői engedélyhez (a továbbiakban: engedély) kötött tevékenység. Engedélyt az kaphat, aki 20. életévét betöltötte, valamint teljesíti az alapvető oktatásra és vizsgára, az egészségi alkalmasságra és az általános szakmai készségekre vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott feltételeket. Az engedély jogosultja a járművezető. (2) Az ország...

Alapképzést végző szervezetek alapképzési engedélyeinek kiadása

Jogszabályi háttér 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 36. § (3); 80. § (1) c); 81. § (7) 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól 4. §; 5. §; 10. §; 24. §; 25. § A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási sz...

Az elsőfokú döntések elleni fellebbezések elbírálása

Jogszabályi vonatkozás 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről. Bírósági felülvizsgálat menete Amennyiben az NFM VHF által kiadott elsőfokú határozattal a munkáltató vagy a munkavállaló nem ért egyet, a határozat ellen bírósági felülvizsgálattal élhet. A határozat bírósági felülvizsgálata iránt – jogszabálysértésre hivatkozva – kere...

Előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatos vasúti hatósági feladatok

2009. október 1-től hatályos a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet), és az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII.02.) Kormányrendelet...

Fellebbezések díja

72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 2. §. (4) alapján: "Az elsőfokú közlekedési hatóság határozata elleni fellebbezés díja azonos az elsőfokú eljárás díjával. A fellebbezés díját a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni. A kérelemhez csatolni kell a fizetési számlára történő készpénzbefizetés ellenőrző szelvényének...

Képzés és vizsgáztatás felügyelete, ellenőrzése

Jogszabályi háttér 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól A vizsgabiztosok kijelölése, a vizsgabizottság Az alapvizsgán a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 3. melléklete alapján a vizsgázó, valamint a hatóság által kinevezett vizsgabiztos vagy vizsgabizo...

Külföldön szerzett vasúti képesítések honosítása

Jogszabályi háttér 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről 4. § (1) 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól 35. § (1) A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szól...

Oktatásszervezési regisztráció, egyszerűsített képzési engedély kiadása

Jogszabályi háttér 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 36. § (3); 80. § (1) c); 81. § (7) 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól 4. §; 5. §; 10. §; 24. §; 25. § A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási sz...

Orvosi alkalmassági vizsgálatok felügyelete

Jogszabályi vonatkozás 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről. Az egészségügyi dokumentáció Az egészségi alkalmassági vizsgálatot és annak megállapításait a tanúsítást végző foglalkozás-egészségügyi orvos a 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet 5. melléklet B. pontja szerinti „Alkalmassági tanúsítvány vasúti szolgálatra" elnevezésű ny...

Vasút szakmai oktatói névjegyzék vezetése

Jogszabályi háttér 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 36. § (4); 81. § (7) 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól 8. §; 9. § A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006....